Kecárna Playlisty

Seasons In The Twilight - text, překlad

playlist Playlist
When we learn a spiritual dance
All things are dead in our brains
Splattered red in our sky of dreams
The blood is dripping in your soul
Když se učíme spirituální tanec
Všechno je v našich mozcích mrtvé
Pocákané rudě je naše nebe ve snech
Krev kape v tvé duši
When twilights blanket falls
All times are ending here on earth
Replaced by the others empty existence
The light you see is not the end
Když soumračná pokrývka padá
Všechny doby končí na zemi
Nahrazeni jinou prázdnou existencí
Světlo, co vidíš, není koncem
Ease your pain and fold your hands
Be your silent prayer for yourself
Raise your life and trust your words
And lead the hell for yourself
Kiss your eyes - in your mirror
Procure your Satan for yourself
Utiš svou bolest a sklop ruce
Buď svou tichou modlitbou
Zvedni svůj život a důvěřuj svým slovům
A veď se peklem
Polib své oči - v zrcadle
Opatři si Satana
When your name is dying in the sun
All hopes are dust in the blowing wind
Blackened void under your judgement chain
The echoes you hear are mortal pain
Když tvé jméno na slunci umírá
Všechny naděje jsou prachem ve vanoucím větru
Zčernalé prázdno pod tvým soudným řetězem
Ozvěny, co slyšíš, jsou smrtelnou bolestí

Text přidal Reddi

Video přidala bedasong

Překlad přidal DevilDan


Strength Power Will Passion

Holy Moses texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.