Playlisty Kecárna
Reklama

Patience - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Show me how to build a home
'Cause all I have is fear, I loathe
But I hope, one day I'll know
How it feels to love someone
Ukaž mi, jak postavit dům
Protože všechno, co mám, je strach, nesnáším
Ale doufám, že jednoho dne budu vědět
Jaké to je někoho milovat
Is there more to this urge that lies in me
'Cause it feels like there's something I can't see
But I don't know what it means
When these walls stand in between
Je zde více této naléhavosti, která ve mně leží
Protože to vypadá, jako by tu bylo něco, co nevidím
Ale nevím, co to znamená
Když tyto zdi stojí mezi nimi
'Cause it's been so long since I've felt something
But I hope that time will bring a home that's meant for me
Protože už je to tak dlouho, co jsem něco cítíl
Ale doufám, že čas přinese domov, který je pro mě určen
So I'll wait for fate to shine
On the home I seek to find
Through patience I see light
In all that's built with time
Takže počkám, až zazáří osud
Na domov, který se snažím najít
Díky trpělivosti vidím světlo
Ve všem, co je postaveno s časem
I'll build this house upon the stone
To stand against the storms that show
With walls that won't break or fall
And love that grows stronger through it all
'Cause I will wait for you
Patient in my heart
And I will wait for you
Faithful from the start
Postavím tento dům na kámen
Aby se postavil proti bouřím, které se ukážou
Se stěnami, které se nerozbijí ani nespadnou
A láska, která přes to vše roste
Protože na tebe budu čekat
Trpělivě v mém srdci
A budu na tebe čekat
Věrný od začátku
So I'll wait for fate to shine
On the home I seek to find
Through patience I see light
In all that's built with time
Takže počkám, až zazáří osud
Na domov, který se snažím najít
Díky trpělivosti vidím světlo
Ve všem, co je postaveno s časem
So I'll wait for fate to shine
On the home I seek to find
Through patience I see light
In all that's built with time
Takže počkám, až zazáří osud
Na domov, který se snažím najít
Díky trpělivosti vidím světlo
Ve všem, co je postaveno s časem

Text přidala KatieLola

Video přidala KatieLola

Překlad přidala lizzygrant

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Moments

Reklama

Hollow Coves texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.