Playlisty Kecárna
Reklama

I See Fire - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Oh misty eye of the Mountain below
Keep careful watch of my brothers’ souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin’s sons
Oh, mlhavé oko pod Horou
Drž pozorně hlídku nad dušemi mých bratrů
A pokud by se obloha zaplnila ohněm a kouřem
Dál hlídej Durinovy syny
If this is to end in fire
Then we shall all burn together
Watch the flames climb higher
Into the night
Pokud má tohle skončit v ohni
Pak shoříme všichni společně
Sleduj jak plameny stoupají
Do noci
Calling out father oh
Stand by and we will
Watch the flames burn on and on
The mountainside
Zavolej otce, oh
Připrav se a budeme
Sledovat, jak plameny olizují
Horský svah
And if we should die tonight
We should all die together
Raise a glass of wine
For the last time
Pokud bychom měli dnes v noci zemřít
Zemřeme všichni společně
Pozvedni sklenku vína
Naposledy
Calling out father oh
Prepare as we will
Watch the flames burn on and on
The mountainside
Zavolej otce, oh
Připrav se na to, až budeme
Sledovat, jak plameny olizují
Horský svah
Desolation comes upon the sky Spoušť zachvacuje oblohu
Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
A vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru
And I hope that you’ll remember me Doufám, že si mě budeš pamatovat
Oh should my people fall then
Surely I’ll do the same
Confined in mountain halls
We got too close to the flame
Pokud by měli moji lidé padnout
Pak udělám totéž
Uvězněni v síních Hory
Dostali jsme se příliš blízko plameni
Calling out father oh
Hold fast and we will
Watch the flames burn on and on
The mountainside
Zavolej otce, oh
Pevně se drž a budeme
Sledovat, jak plameny olizují
Horský svah
Desolation comes upon the sky Spoušť zachvacuje oblohu
Now I see fire
Inside the mountain
I see fire
Burning the trees
And I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
A vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru
And I hope that you’ll remember me Doufám, že si mě budeš pamatovat
And if the night is burning
I will cover my eyes
For if the dark returns
Then my brothers will die
A když už noc vzplála
Zakryji si oči
Neboť jestli se temnota vrátí
Pak moji bratři zemřou
And as the sky is falling down
It crashed into this lonely town
And with that shadow upon the ground
I hear my people screaming out
A jak se nebe řítí
Na toto osamělé město
A k tomu ten stín, který padl na zemi
Slyším své lidi křičet
Now I see fire
Inside the mountains
I see fire
Burning the trees
I see fire
Hollowing souls
I see fire
Blood in the breeze
Teď vidím oheň
Uvnitř hory
Vidím oheň
Spalující stromy
Vidím oheň
Stravující duše
Vidím oheň
Krev ve větru
I see fire
(Oh you know I saw a city burning)
Fire
And I see fire
(Feel the heat upon my skin)
Fire
And I see fire
(Uh-uh-uh-uh)
Fire
Vidím oheň
(Oh, víš, že jsem viděl město hořet)
Oheň
A vidím oheň
(Cítím to teplo na své kůži)
Oheň
A vidím oheň
(Uh-uh-uh-uh)
Oheň
And I see fire burn on and on
The mountainside
A vidím oheň olizovat
Horský svah

Text přidala lucik2000

Video přidala lucik2000

Překlad přidala lucik2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I See Fire - Single

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.