Playlisty Kecárna
Reklama

Obscured (feat. BlutEngel) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Here I come, I'm ready to destroy
I'm not alone, I'm just one with the cold
This world's unreal, it's full of fantasies
I learned to grin before I bleed
Tady přicházím, jsem připraven ničit
Nejsem sám, je se mnou jen chlad
Tenhle svět je nereálný, je plný fantazií
Naučil jsem se usmívat než krvácím
I'm the collision, the one who rules the game
Faster than the light, I'm faster than the flame
You want to live and free your mind?
Just follow me to the dark side
Jsem kolize, ten kdo ovládá tu hru
Rychlejší než světlo, jsem rychlejší než plamen
Chceš žít a osvobodit svou mysl?
Jen mě následuj na temnou stranu
Follow, follow, follow me to the dark side
And never look back, follow me to the dark side
Follow, follow, follow me to the dark side
And never look back, follow me to the dark side
Následuj, následuj, následuj mě na temnou stranu
A nikdy se neohlížej, následuj mě na temnou stranu
Následuj, následuj, následuj mě na temnou stranu
A nikdy se neohlížej, následuj mě na temnou stranu
Follow me where you belong
The blood moon inside the soul
Angels fall, angels fall. They fall into the void
Don't be afraid to say goodbye
Fragile hearts deserve to die
Angels fall, angels fall. They fall into the void
Následuj mě tam, kam patříš
Krvavý měsíc ve tvé duši
Andělé padají, andělé padají. Padají do prázdnoty
Neboj se říct sbohem
Křehká srdce si zaslouží zemřít
Andělé padají, andělé padají. Padají do prázdnoty
Here I am, I'm ready for the assault
The time stops, everybody's on the run
All memories touch my body like the wind
'Cause pure disruption is all I feel
Tady jsem, jsem připraven na útok
Čas zastavuje, každý je na útěku
Všechny vzpomínky se mého těla dotýkají jako vítr
Protože všechno, co cítím, je čisté narušení
I am the master, corrupter of the love
I'll show you who's the one in control!
You want to live and free your mind?
Just follow me to the dark side
Jsem pán, kazitel lásky
Ukážu ti, kdo má nadvládu!
Chceš žít a osvobodit svou mysl?
Prostě mě následuj na temnou stranu
Faster, faster, nothing will be lost
I go faster, I don't need to stop
I'm made of flesh and the visions of my mind
Just follow me to the dark side
Rychleji, rychleji, nic se neztratí
Zrychluji, nepotřebuji zastavovat
Jsem z masa a vizí mé mysli
Prostě mě následuj na temnou stranu
Follow me where you belong
The blood moon inside the soul
Angels fall, angels fall. They fall into the void
Don't be afraid to say goodbye
Fragile hearts deserve to die
Angels fall, angels fall. They fall into the void
Následuj mě tam, kam patříš
Krvavý měsíc ve tvé duši
Andělé padají, andělé padají. Padají do prázdnoty
Neboj se říct sbohem
Křehká srdce si zaslouží zemřít
Andělé padají, andělé padají. Padají do prázdnoty

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Obscured (Single)

Reklama

Hocico texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.