Kecárna Playlisty

Pretending [Cosmic Pope Jam Version] - text, překlad

playlist Playlist
Love is a flame that can't be tamed
And though we are its willing prey, my darling
We are not the ones to blame
Láska je plamen, který nelze spoutat
A ačkoliv jsme její poslušnou kořistí, drahoušku
Nejsme jediní na vině
The more we have the more we want
And the more it hurts our hearts, my baby
It always ends up in tears
Čím víc máme, tím víc chceme
A tím víc to bolí naše srdce, má lásko
Vždy to končí v slzách
So keep on pretending our heaven´s worth the waiting
Keep on pretending it's alright
So keep on pretending it will be the end of our craving
Keep on pretending it's alright
Tak předstírej dál, že naše nebe stojí za čekání
Předstírej dál, že je to v pořádku
Tak předstírej dál, že to bude konec naší touhy
Předstírej dál, že je to v pořádku
Trust is a word all lovers know
The glorious art of staining souls, my darling
It always ends up in tears
Důvěra je slovo, které všichni milenci znají
Nádherné umění jak pošpinit duše, drahoušku
Vždy to končí v slzách
So keep on pretending our heaven´s worth the waiting
Keep on pretending it's alright
And keep on pretending it will be the end of our craving
Keep on pretending it's alright
Yeah, come on
Tak předstírej dál, že naše nebe stojí za čekání
Předstírej dál, že je to v pořádku
A předstírej dál, že to bude konec naší touhy
Předstírej dál, že je to v pořádku
Jo, no tak!
So keep on pretending our heaven´s worth the waiting
Keep on pretending it's alright
So keep on pretending it will be the end of our craving
Keep on pretending it's alright
Tak předstírej dál, že naše nebe stojí za čekání
Předstírej dál, že je to v pořádku
Tak předstírej dál, že to bude konec naší touhy
Předstírej dál, že je to v pořádku
So keep on pretending, yeah, it will be the end of our craving
Pretending, yeah, it's alright, it's alright, it's alright
When it's not alright, yeah, when it's not alright, yeah
It's not alright, yeah
Just keep on pretending just like I do, honey yeah
Oh yeah, oh yeah, oh yeah yeah yeah yeah
Tak předstírej dál, jo, že to bude konec naší touhy
Předstírej, jo, že je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý
Když to není dobrý, jo, když to není dobrý, jo
Není to v pořádku, jo
Jen předstírej dál právě tak jako já, zlato, jo
Ach jo, ach jo, ach jo jo jo jo
Oh no, 'cause we're just faking, yeah
You carry the burden on your shoulders
Just the way I do myself, yeah
Oh my caring
Just say all the things I mean
And all the things I really wanna say
Ach ne, protože tím jsme falešní, jo
Neseš tíhu na svých ramenou
Právě stejně tak jako ji nesu já sám, jo
Ach, má starostlivá
Stačí říct všechno, co mám na mysli
A všechno, co skutečně chci říct
Why do you keep your heart so close, my darling? Oh yeah
'Cause I love your smiles more than your tears, yeah
Than your tears, yeah, yeah
Oh yeah baby, babe, yeah
Just believe me, yeah, just believe me, yeah
Proč tak uzavíráš své srdce, můj miláčku? Ach jo
Protože já miluji tvé úsměvy víc než tvé slzy, jo
Než tvé slzy, jo, jo
Ach jo, lásko, lásko, jo
Jen mi věř, jo, jen mi věř, jo
Oh no, we´re so pretending it will be so tale
So tale, oh
It´s still pretending, oh
Sweet pretending, yeah
Ach ne, takhle předstíráme, že to bude taková pohádka
Taková pohádka, oh
Stále je to přetvářka, ach
Sladká přetvářka, jo
Oh so darling
Keep on pretending and our heaven´s worth the waiting
Keep on pretending it's alright, it´s alright, my darling, yeah
May that it´s not the end of our craving, darling, yeah
Ach, takže drahoušku
Předstírej dál a že naše nebe stojí za čekání
Předstírej dál, že je to fajn, je to fajn, můj miláčku, jo
Možná, že to není konec naší touhy, drahoušku, jo
Why do we, why do we
Why do we keep on fooling ourselves now? Yeah
'Cause we know the truth, yeah
'Cause we know the truth, yeah
'Cause we know the truth, yeah
Proč dál, proč dál
Proč teď dál sami sebe podvádíme? Jo.
Protože známe pravdu, jo
Protože známe pravdu, jo
Protože známe pravdu, jo
And we know the truth, yeah
We know the truth, yeah, the truth, yeah, yeah …
Oh, oh yeah, oh, oh yeah, yeah my baby, darling, yeah …..
And when it´s not alright, it´s not alright, no it is no
A známe pravdu, jo
Známe pravdu, jo, pravdu, jo, jo …
Ach, ach jo, ach, ach jo, jo má lásko, miláčku, jo ….
A když to není v pořádku, není to v pořádku, ne, vůbec
Keep on pretending it will be the end of our craving
Pretending and it's alright
When it's not alright
Předstírej dál, že to bude konec naší touhy
Předstírej a že je to v pořádku
Když to není v pořádku

Text přidala Joannie

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen


Uneasy Listening Vol. 2

HIM texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.