Kecárna Playlisty
Reklama

Love's Requiem - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Confusion writhes around our hearts
Impatiently
It drains the faith that lights the dark
And sets us free
From the chains of our war and the pain we once called
Love
Záhuba se ovíjí kolem našich srdcí
Netrpělivě
Vysává z nás důvěru, která prosvětluje tmu a osvobozuje nás
Z pout naší války a bolesti, kterou jsme kdysi
Nazývali
Láskou
The poison of doubt enslaves our minds
And we bleed
We abandon the trust that kept us blind
And disappear
Under the crimson wings of hate
Where the lost are safe until they love
Again
Jed pochybností zotročuje naši mysl
A my krvácíme
Opouštíme důvěru, která nás udržuje slepé
A mizíme
Pod rudými křídly nenávisti
Kde jsou ztracení v bezpečí, dokud zase nemilují
The heart of darkness is hope
Of finding you there
And that hope will be our
Love’s requiem

Srdce temnoty je naděje,
že Tě tam najdu
A ta naděje bude
requiem naší lásky
We pray to the serpent of delight
Desperately
The questions are answered and we try
Not to weep
Until we are sure
We’re suffering for
Love
Modlíme se k hadovi potěšení
Zoufale
Otázky jsou zodpovězeny a my se pokoušíme neplakat
Dokud jsme si jistí
Že trpíme pro
Lásku
In the dungeon of our dreams
We’re so weak
The promise made to be broken still
Haunts our sleep
We won’t open our eyes
Afraid we would die for love
Again
V žaláři našich snů
Jsme tak slabí
Nedodržený slib stále
Navštěvuje náš spánek
My nechceme otevřít oči
Ze strachu, že bychom chtěli zemřít pro lásku
Znovu
The heart of darkness is hope
Of finding you there
And that hope will be our
Love’s requiem
Srdce temnoty je nadějí,
Že Tě tam najdu
A ta naděje bude
Requiem naší lásky
The salvation we seek will be waiting us there
In the heart of darkness lonely and scared
With a promise of death for our love
For our love
Spasení, které hledáme tam na nás bude čekat
V srdci temnot osaměle a vyděšeně
Se slibem smrti pro naši lásku
Pro naši lásku
And now that we’re free
From the chains of our dear love
I’m lost - so lost
A teď jsme osvobozeni
Z pout naší drahé lásky
Jsem ztracený - Tak ztracený
The heart of darkness is hope
Of finding you there
And that hope will be our
Love’s requiem
Srdce temnot je naděje,
Že Tě tam najdu
A ta naděje bude
Requiem naší lásky
Take me into your arms
And sing me your beautiful song
Hold me until we’re one
And sing me your beautiful song
Vezmi mě do Tvé náruče
A zazpívej mi svou nádhernou píseň
Obejmi mě až dokud nebudeme jeden
A zazpívej mi svou krásnou píseň
The heart of darkness is hope
Of finding you there
And that hope will be our
Love’s requiem
Srdce temnot je naděje,
Že Tě tam najdu
A ta naděje bude
Requiem naší lásky

Text přidala karolinagrx

Videa přidali karolinagrx, EmJen

Překlad přidala karolinagrx

Překlad opravila karolinagrx

Je zde něco špatně?
Reklama

Love Metal

Reklama

HIM texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.