Kecárna Playlisty
playlist Playlist karaoke Karaoke
I've seen you breathe life into the weakest of hearts
And heard you scream out loud the sweetest poem
Viděl jsem tě vdechnout život do nejslabšího z srdcí
A slyšel tě hlasitě křičet nejsladší báseň
Echoing across the ocean reminding me why I still try
To hold on to what ever is left of you and I
Ozvěna přes oceán mi připomíná, proč se stále snažím držet čehokoli, co zbylo z tebe a mne
Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song
Sound a lot like life
Svlékáme kůži pro umírající píseň
Držíme spolu za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život
I've seen these dreams being crushed by single thought
And felt the envy of sadness engulf all warmth
Barely alive under ice by exchanging sighs
With tomorrow quivering in the loneliest light
Viděl jsem, jak jsou tyhle sny rozdrceny pouhou myšlenkou
A cítil závist smutku pohlcujícímu veškeré teplo
Stěží naživu pod ledem, s měnícími se pohledy
Na zítřek, chvějící se v nejosamělejším světle
Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song
Sound a lot like life and love
Life and love
With you
Svlékáme kůži pro umírající píseň
Pobroukáváme si za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život a láska
Život a láska
S tebou
Crawl back into bed, tomorrow is trembling
at the sight of you and I,
Plaz se zpět do lože zítřka, chvějícího se při pohledech na tebe a mne
Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song,
Sound a lot like life and love
Life and love
Life and love
Dying Song
Life and love
A Dying Song
With you
A Dying Song
With you
Dying Song
With you
Dying Song
With you
Dying Song
Svlékáme kůži pro umírající píseň
Pobroukáváme si za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život a láska
Život a láska
Život a láska
Umírající píseň
Život a láska
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň

Text přidala Joannie

Videa přidali Miacoms, Granko, karolinagrx

Překlad přidala Joannie


Screamworks: Love In Theory And Practice

HIM texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.