Playlisty Kecárna
Reklama

Up In Arms - text, překlad

playlist Playlist
A reckless love too wild to understand
Breathing the world to life in Your romance
Bezhlavá láska moc divoká na porozumění
Vdechuje světu život ve Tvé romanci
So here I am
Your love has got me up in arms again
And this hope won't let me go
Tak jsem tady
Tvá láska mě znovu vzala do rukou
A ta naděje mě neopustí
My joy is boundless
My soul knows its worth
In arms stretching wider
Than my heart could ever fall
Má radost je neomezená
Má duše zná svou hodnotu
V náruči otevřené víc,
Než kam by mohlo mé srdce spadnout
Your word is final
Your Name above all
The cross my reminder
Your love is forever
Tvé slovo je neměnné
Tvé jméno nade vším
Tvůj kříž mi připomíná,
Že Tvá láska je věčná
You own the skies and still You want my heart
Casting Your throne aside to lift me up
Vlastníš vesmír a stejně chceš mé srdce
Zavrhuješ svůj trůn, abys mě pozdvednul
Here I am
Jesus take my life and all I have
Now this hope won't let me go
Tady jsem
Ježíši, vezmi si můj život a vše, co mám
Teď mě ta naděje neopustí

Text přidala Kajasek

Text opravil Jochanan

Video přidala Kajasek

Překlad přidala Verushnek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zion

Reklama

Hillsong UNITED texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.