Playlisty Kecárna
Reklama

Tapestry - text, překlad

playlist Playlist
Maker of earth and sky
And everything before our eyes
Your word formed life and light
Within the crucible of time
The genesis of all mankind
Stvoriteľ Zeme a neba
A všetkého pred našimi očami
Tvoje slovo sformovalo život a svetlo
V kelímku času
Genezis celého ľudstva
Our lives a tapestry of grace
Your hand has weaved together
In You no thread will ever fray
This hope is ours forever
Your work of art a mystery
Beyond all earthly measure
Your love for us a masterpiece
Jesus our hope always
Naše životy sú gobelíny milosti
Tvoje ruky ich spolu utkali
V Tebe sa niť nerozstrapká
Táto nádej je naša naveky
Tvoja práca, dielo záhady
Nad všetkými zemskými ustanoveniami
Tvoja láska pre nás je veľdielo
Ježiš, naša nádej navždy
Author of grace divine
Love orchestrated in our lives
The cross of Calvary
The gift of God the centerpiece
Upon that cross You set us free
Autor Božej milosti
Láska zorganizovaná v našich životoch
Kríž kalvárie
Boží dar, vrchol programu
Na tom kríži si nás oslobodil
Our lives a tapestry of grace
Your hand has weaved together
In You no thread will ever fray
This hope is ours forever
Your work of art a mystery
Beyond all earthly measure
Your love for us a masterpiece
Jesus our hope always
Naše životy sú gobelíny milosti
Tvoje ruky ich spolu utkali
V Tebe sa niť nerozstrapká
Táto nádej je naša naveky
Tvoja práca, dielo záhady
Nad všetkými zemskými ustanoveniami
Tvoja láska pre nás je veľdielo
Ježiš, naša nádej navždy
Lift our eyes
Towards the Son
Glorious you stand alone
Raised to life
You've overcome
Holy is the Lord our God
Pozdvihni naše oči
Smerom k Synovi
Úžasný, stojíš sám
Vzkriesený
Prekonal si
Svätý je Pán, náš Boh
(Your love is unrivaled)
Lift our eyes toward the Son
(Your glory spans eternity)
Glorious you stand alone
(Your word is final)
Raised to life
(The cross of Christ our victory)
You've overcome
(Every knee will bow at the name of Jesus)
Holy is the Lord our God
(For there is no name like the name of Jesus)
(Tvoja láska je bezkonkurenčná)
Pozdvihni naše oči smerom k Synovi
(Tvoja sláva presahuje večnosť)
Úžasný, stojíš sám
(Tvoje slovo je konečné)
Vzkriesený
(Kristov kríž, naše víťazstvo)
Prekonal si
(Každé koleno sa skrčí pri mene Ježiš)
Svätý je Pán, náš boh
(Veď tam nie je iné meno ako meno Ježiš)

Text přidala Kajasek

Videa přidal scrappy3

Překlad přidala lucka68

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zion

Reklama

Hillsong UNITED texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.