Playlisty Kecárna
Reklama

Stay and Wait - text, překlad

playlist Playlist
VERSE
Who spoke the earth and sky to form
Who sets the sun and calls the dawn
Who breathed me out of dust to life
With the will to trust or run and hide
Kdo dal zemi a obloze tvar
Kdo řídí slunce a přivolává rozbřesk
Kdo mě vydechnul z prachu k životu
S vůlí věřit nebo běžet a schovat se
CHORUS
I will stay should the world by me fold
Lift up Your Name as the darkness falls
I will wait and hold fast to Your word
Heart on Your heart and my eyes on Yours

Já zůstanu i kdyby se měl svět se mnou složit
Vyvýším Tvé Jméno když temnota padá
Já budu čekat a pevně stát za Tvým slovem
Strdce na Tvém srdci a mé oči na Tvých
VERSE
Who loved me through my rebel way
Who chose to carry all my shame
Who breathes in me with endless life
The King of glory Jesus Christ

Kdo mě miloval i přes mou rebelskou cestu
Kdo se rozhodl nést všechnu mou hanbu
Kdo mi vdechuje věčný život
Král slávy Ježíš Kristus
BRIDGE
God of wonder and God of grace
Let my soul stand always to praise You
Fix my eyes on Your perfect way
And I'll never look back

Bůh divů a Bůh slávy
Ať Tě má duše vždy chválí
Upři mé oči na Tvou dokonalou cestu
A já se nikdy neohlédnu zpátky
VERSE
Who lifts the poor and heals the blind
Who trampled death for all mankind
Who stands for all with arms stretched wide
My King forever Jesus Christ

Kdo pozvedá chudé a uzdravuje slepé
Kdo byl ušlapán za všechno lidstvo
Kdo snáší všechno s rukama široce roztaženýma
Můj Král navždy Ježíš Kristus

Text přidala Kajasek

Překlad přidala Verushnek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zion

Reklama

Hillsong UNITED texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.