Playlisty Kecárna
Reklama

Scandal of Grace - text, překlad

playlist Playlist
Grace, what have You done?
Murdered for me on that cross
Accused in absence of wrong
My sin washed away in Your blood
Milostivý, co jsi to udělal?
Obětoval jsi se za mě na kříži
Obžalovaný za nepřítomnost špatného
Mé hříchy byly smazány skrze Tvou krev
Too much to make sense of it all
I know that Your love breaks my fall
The scandal of grace, You died in my place
So my soul will live
Skoro to až nedává smysl
Vím, že Tvá láska zastavuje mé pády
Skandál Milosti, zemřel jsi místo mě
Takže má duše bude žít
Oh to be like You
Give all I have just to know You
Jesus, there's no one besides You
Forever the hope in my heart
Být tak jako Ty
Dát vše, co mám k poznání Tebe
Ježíši, není tu nikdo mimo Tebe
Jsi navždy nadějí v mém srdci
Death, where is your sting?
Your power is as dead as my sin
The cross has taught me to live
And mercy, my heart now to sing
Smrti, kde jsou tvá bodnutí?
Tvá moc je mrtvá jako mé hříchy
Kříž mě vyučil žití
A díky Milosti teď mé srdce zpívá
The day and its trouble shall come
I know that Your strength is enough
The scandal of grace, You died in my place
So my soul will live
Přijde den a s ním i jeho problémy
Vím však, že Tvá síla na to všechno stačí
Skandál Milosti, zemřel jsi místo mě
Takže má duše bude žít
Oh to be like You
Give all I have just to know You
Jesus, there's no one besides You
Forever the hope in my heart
[x2]
Být tak jako Ty
Dát vše, co mám k pozaní Tebe
Ježíši, není tu nikdo mimo Tebe
Jsi navždy nadějí v mém srdci
(2x)
And it's all, because of You, Jesus
It's all, because of You, Jesus
It's all, because of Your love that my soul will live
A to vše, díky Tobě, Ježíši
To vše, díky Tobě, Ježíši
To vše, díky Tvé lásce bude má duše žít
Oh to be like You
Give all I have just to know You
Jesus, there's no one besides You
Forever the hope in my heart
[x2]
Být tak jako Ty
Dát vše, co mám k pozaní Tebe
Ježíši, není tu nikdo mimo Tebe
Jsi navždy nadějí v mém srdci
(2x)

Text přidala Kajasek

Text opravil Jochanan

Video přidal Jochanan

Překlad přidala tyn_ko

Překlad opravila awee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zion

Reklama

Hillsong UNITED texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.