Playlisty Kecárna
Reklama

SOS (Feat. Gojira) - text, překlad

playlist Playlist
I've been trapped
Desperation
Eternal life
Lies before you
What I owe
I want it back
Running on
In a past life
Byl jsem uvězněný
Beznaděj
Věčný život
Lži před tebou
Co mi patří
Chci to zpět
Běžím dál
V minulém životě
It comes in waves but I play head games with myself
It's no surprise the only prize is mental health
But you've got me trapped like an animal, no control
I'm used to being somebody else
I'll take a big drink, it's inevitable
But it never seems to help
Přichází to ve vlnách, ale hraju myšlenkové hry sám se sebou
Není překvapující, že jedinou cenou je duševní zdraví
Kvůli tobě jsem byl ale lapen jako zvíře, bez kontroly
Býval jsem někým jiným
Hodně se napiju, to je nevyhnutelné
Zdá se ale, že to nikdy nepomáhá
When we die (It's happening to me)
The only thing we leave behind is memories (FInally over)
(Is it the start or is it the end?)
(I'm stuck in a violent dream)
(But I've been told)
The only time we need to think about is now
But how?
Time is running out
Až zemřeme (to se děje mně)
Zanecháme za sebou jen vzpomínky (konečně bude po všem)
(Je tohle začátek, nebo konec?)
(Jsem uvězněn v násilném snu)
(Ale říkali mi, že)
Jediný čas, kdy o tom musíme přemýšlet, je teď
Ale jak?
Čas ubývá
So welcome to the show
It's free to come but not to go
And please, no flash photography
Just let me captivate your soul
Gotta take my patient's heart
So let me focus on the task
You'll see I start by cutting deep
And then I take another bask
She found me when I was acting predictable
And now my time is running out
I just found out that I wasn't invincible
And that I could use your help
Tak vítejte v mé show
Vstup je volný, ale nechoďte
A prosím, žádné foťáky s bleskem
Jen mě nechte, abych uchvátil vaši duši
Musím si vzít srdce svého pacienta
Tak mi dovolte soustředit se na ten úkol
Jak uvidíte, začínáme hlubokým řezem
A pak si vezmu další holku
Našla mě, když jsem se choval předvídatelně
A teď mi ubývá čas
Právě jsem zjistil, že nejsem nepřemožitelný
A že jsem mohl využít tvou pomoc
When we die (It's happening again)
The only thing we leave behind is memories (Finally over)
(Is it the start or is it the end?)
(I'm stuck in a violent dream)
But I've been told (I've been told)
The only time we need to think about is now (Think about)
But how?
Time is running
Až zemřeme (zase se to děje)
Zanecháme za sebou jen vzpomínky (konečně bude po všem)
(Je tohle začátek, nebo konec?)
(Jsem uvězněn v násilném snu)
Ale říkali mi, že (říkali mi)
Jediný čas, kdy o tom musíme přemýšlet, je teď
(Přemýšlet)
Ale jak?
Čas ubývá
No one knows
What happens
When we die
Do we remain
When we're out
In outer space
In the void
Or die in flames?
Nikdo neví
Co se stane
Až zemřeme
Budeme stále existovat
Až odejdeme
Ve vesmíru
V prázdnotě
Nebo zemřeme v plamenech?
Now I stand
Desperation
Empty lie
Lying for you
Wanted out
Wanted out
Wanted out
Teď zažívám
Beznaděj
Prázdná lež
Lžu kvůli tobě
Chtěl jsem to skončit
Chtěl jsem to skončit
Chtěl jsem to skončit

Text přidala Siiiima

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Siiiima

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

MCID

Reklama

Highly Suspect texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.