Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I am a wraith, I'm a slayer
And I have no one left to slay
I am at the end of the road
A road that led me astray
Your life should not be wasted
If you're not ready to die yet
Until the soil falls upon you
You shouldn't meet your death
Jsem přízrak, jsem vrah
A nezůstal mi už nikdo, koho bych zabil
Jsem konec cesty
Cesty, která mě zavedla na scestí
Tvůj život by neměl být promarněný
Pokud ještě nejsi připraven zemřít
Dokud hlína na tebe nepadne
Neměl bys potkat svou smrt
The ghosts and wounds become one, longing to be whole
In the slow fade to black of a lost soul
Duchové a rány se stanou jedním, toužící být celými
V pomalém blednutí do černoty ztracené duše
If I had one I would gladly cut my heart out
But I can only dream on
Kdybych jednu měl, s radostí bych si vyřízl srdce
Ale mohu pouze dál snít
The tide that swelled in my veins
Has gone dry with sand and rust
The salt and the heat of skin
Replaced by the kiss of dust
Below the rock it grows colder
And colder still is the night sky
My hopes go up against the black space
Defiant little moths, they die
Vlna, která se vzedmula v mých žilách
Vyschla s pískem a rzí
Sůl a horko pokožky
Nahrazeny polibkem prachu
Pod kamenem to je chladnější
A chladnější, klidná je noční obloha
Mé naděje jdou nahoru proti černému vesmíru
Vzdorné malé můry, ty zemřou
The wounds and ghosts become one in scars numb and old
There's no fiery deep nor gates of gold
Rány a duchové se stanou jedním v jizvy tupé a staré
Není tu žádná ohnivá hloubka ani brány ze zlata
I am the one whose teeth I'd like to kick out
But I can only dream on
Já jsem ten, jehož zuby bych rád vykopl
Ale já mohu pouze dál snít
My bones drying up, lying numb to pain
They'll try to move in vain
No feasts or songs for a mouth
That's rotting away
Why do I see
The moon shining right through me?
Mé kosti se vysušují, ležící tupě v bolesti
Pokusí se pohnout v marnosti
Žádné hostiny či písně pro ústa
Která hnije
Proč vidím
Měsíc, jak prosvítá přímo skrze mne?
The cold white moon
The bone white moon
Studený bílý měsíc
Jako kost bílý měsíc
I just wait for all these memories to fade out
So I wouldn't be dreaming on
Já jen čekám, až všechny tyhle vzpomínky vyblednou
Takže nebudu dál snít

Text přidal balthazar

Text opravila WhiteCorco

Video přidal IneM

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Pyre Of The Black Heart (anglicky album z roku 2019)

Reklama

Marko Hietala texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.