Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
Your star fell into a black hole
Events led to the horizon
Drawn to the lights extinguishing one by one by one
Tvá hvězda padla do černé díry
Události vedené k obzoru
Tažená k světlům hašeným jedno po druhém a další
Looking back the road had darkened
And the path was lost in time
But the light, it never made you see, never helped you anyway
Při pohledu zpět cesta ztmavla
A stezky byla ztracena v čase
Ale světlo, nikdy tě to nenutilo vidět, nikdy ti stejně nepomohlo
What chance brought our hands to clasp?
When faces could not be seen
How can love echo before it speaks?
Jaká příležitost přiměje naše ruce sepnout?
Když tváře nemohou být spatřeny
Jak se láska může ozvěnou ozývat ještě před vyřčením?
Just a hand held in the dark
One stumble and it's gone
If i try to, try to let go, please just stop me
Pouze ruka držená ve tmě
Jedno klopýtnutí a je to pryč
Pokud zkusím, pokusím se nechat to jít, prostě mě prosím zastav
I'll do the same for you
I'll do the same for you
I'll do the same for you
Udělám to samé pro tebe
Udělám to samé pro tebe
Udělám to samé pro tebe
What chance brought our hands to clasp?
When faces could not be seen
How can love echo before it speaks, before it speaks?
Jaká příležitost přiměje naše ruce sepnout?
Když tváře nemohou být spatřeny
Jak se láska může ozvěnou ozývat ještě před vyřčením?

Text přidal balthazar

Video přidal IneM

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Pyre Of The Black Heart (anglicky album z roku 2019)

Reklama

Marko Hietala texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.