Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
A figure of a walker drawn upon this hill
Leather boots infused with my will
A stranger is the world's reflection
I look up, I see the stars and find direction
A reject of heaven hunted by unholiness
Eternal struggle, couldn't care less
The red of my veins against the hunter's night
In this desolation of white
Postava chodce se vykresluje na tom kopci
Kožené boty naplněné mojí vůli
Cizinec je odrazem světa
Vzhlížím, vidím hvězdy a hledám směr
Odmítnutí nebe lovené bezbožností
Věčný zápas, nemohl se starat méně
Červeň v mých žilách proti lovcově noci
V této pustině bílé
I am bleeding my way to freedom
Bring your lives to the death I'm dealing
With my heart's blood, I draw this circle
Unleash your hounds on me
I'm the last thing they will see
Krvácím si svou cestu na svobodu
Přineste své životy smrti, já jednám
S krví z mého srdce, kreslím tento kruh
Pusťte na mě z řemene své psy
Jsem poslední věc, kterou uvidí
Severed heads, a voiceless choir
Spikes on hilltops, let them burn in cleansing fire
Tongueless mouths opening, crying
The eyeless watch me witch accusal mortifying
Perfect discord, a harmony from beyond
Without voices asking why?
Send your slaves, send some more my love
They're sure to find me and they're sure to die
Oddělené hlavu, bezhlasý chór
Hroty na vrcholcích kopců, nechť shoří v očistném ohni
Ústa bez jazyků se otevírají, pláčou
Ti bez očí mě sledují s obviňujícím zatracením
Dokonalý svár, harmonie z daleka
Bez hlasů ptajících se proč?
Pošli své otroky, pošli mi trochu víc má lásko
Oni mě určitě najdou a zajisté zemřou
I am bleeding a route to freedom
Bring your lives to the death I'm dealing
With my heart's blood, I draw this circle
Unleash your hounds on me
And I will set them free
Krvácím si cestu ke svobodu
Přináším vaše životy smrti, já jednám
S krví z mého srdce, kreslím tento kruh
Pusťte na mě z řemene své psy
A já je osvobodím
Come to me! Pojď ke mě!
The world is bleak, this life is fleeting
In the wake of death a madman stands in greeting
Live here and now earthbound
And wear a grin all the more profound when underground
Sacrifices of this winter take the bait
I am the gallows, I am their fate
Svět je bezútěšný, tento život je pomíjivý
Při probuzení smrti šílenec stojí v pozdrav
Žij tu a nyní zavázaný k zemi
A nos úsměv všechen více hluboký, když podsvětí
Oběti této zimy berou na návnadu
Já jsem šibenice, já jsem jejich osud
I'm dying bleeding my way to freedom
Bringing love to the death I'm dealing
With my heart's blood, I draw this circle
Let your heart find my
And I shall cut it free
Umírám a krvácím si svou cestu na svobodu
Přináším lásku smrti, já vyjednávám
S krví z mého srdce, kreslím tento kruh
Nechť mě tvé srdce najde
A já ho musím osvobodit
I am bleeding a route to freedom
Come my bride to the death I'm dealing
With my heart's blood, I draw this circle
There I shall wed thee, together, eternity
Krvácím si cestu na svobodu
Pojď má nevěsto k smrti, já obchoduje
S krví z mého srdce, kreslím tento kruh
Tady si musím tě vzít, společně, věčnost

Text přidal balthazar

Video přidal IneM

Překlad přidala WhiteCorco

Překlad opravila WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama

Pyre Of The Black Heart (anglicky album z roku 2019)

Reklama

Marko Hietala texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.