Kecárna Playlisty

Halloween - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Masquerade, masquerade
Grab your mask and don't be late
Get out disguised
Heat and fever in the air tonight
Maškaráda, maškaráda
Popadni svou masku a neloudej se
Odejdi, odejdi dobře nastrojený
Dnes večer je ve vzduchu horko a horečka
Meet the others at the store
Knock on other people's door
Trick or treat they have the choice
Little ghosts are makin' lotsa noise
Potkat ostatní v obchodě
Klepat lidem na dveře
Podvod nebo požitek oni mají na výběr
Malí duchové dělají mnoho hluku
But watch out
Take care
Ale bděte
Buďte opatrní
In the streets on Halloween
There's something going on
No way to escape the power unknown
In the streets on Halloween
The spirits will arise
Make your choice, it's hell or paradise
Ah it's Halloween
Ah it's Halloween
Tonight!
V ulicích na Halloween
Něco přichází
Není možné uniknout neznámé síle
V ulicích na Halloween
Povstanou duše
Vyber si, je to peklo nebo ráj
Ach je Halloween
Ach je Halloween
Dnes!
I am the one, doom's in my hands
Now make your choice
Redeemed or enslaved
Já jsem ten, co má osud v mých rukou
Teď si vyber
Vykoupit se nebo být zotročen
I'll show you passion and glory Ukážu ti vášeň a slávu
Save me from the evil one
Give me strength to carry on
I will fight for all mankind's
Deliverance and peace of mind
Zachraň mě od zla
Dej mi sílu pokračovat
Já budu bojovat za vysvobození
Lidstva a míru v mysli
But watch out
Beware
Listen
Take care
Ale bděte
Dejte si pozor
Poslouchejte
Buďte opatrní
In the streets on Halloween
There's something going on
No way to escape the power unknown
In the streets on Halloween
The spirits will arise
Make your choice, it's hell or paradise
Ah it's Halloween
Ah it's Halloween
V ulicích na Halloween
Něco přichází
Není možné uniknout neznámé síle
V ulicích na Halloween
Povstanou duše
Vyber si, je to peklo nebo ráj
Ach je Halloween
Ach je Halloween
Yeah, it's Halloween
Tonight!
Yeah, je Halloween
Dnes v noci

Text přidala Raduwa

Text opravil Kuba-H

Video přidal tsw516

Překlad přidal Chlebicek

Překlad opravil Kuba-H


Treasure Chest

Helloween texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.