Playlisty Akce
Reklama

Old School - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't believe everything happiness says
Nothing feels better than hiding these days
We bury our fears in the drinks, in these tears
For the days we believed we could fly
Nevěř všemu, čemu se říká štěstí
Tyhle dny se nezdá nic být lepší než se schovat
Pohřbíme naše strachy v drincích, v těchto slzách
Za ty dny, co jsme věřili, že můžeme létat
Call up your brothers and sisters and friends
We'll go back to the place where the night never ends
We'll remember the fires, the burning car tires
Boy how in the hell did we get here?
Zavolej svým bratrům a sestrám a přátelům
Vrátíme se zpátky na místo, kde noc nikdy nekončí
Zapamatujeme si ten oheň, hořící pneumatiky
Chlape, jak jsme se sem sakra dostali?
So why don't you meet me, down behind the old school
We'll waste away the weekend, with perfect regard for how
Cavalier we used to be, that beautiful insanity
The apathy's surrounding me
Don't close your eyes or we'll fade away
Tak proč se nepotkáme, za tou starou školou
Vyplýtváme víkend, s ohledem na to, jak
Bezstarostní jsme byli,to krásné šílenství
Obklopuje mě lhostejnost
Nezavírej oči nebo se vytratíme
Over and over and over again
We sat down for a minute, grew up into men
Now we're putting out fires and changing car tires
Man how in hell did we get here?
Znovu a znovu a znovu
Na chvíli jsme si tu sedli, vyrostli v muže
Teď hasíme oheň a měníme pneumatiky
Chlape, jak jsme se sem sakra dotali?
So why don't you meet me, down behind the old school
We'll waste away the weekend, with perfect regard for how
Cavalier we used to be, that beautiful insanity
The apathy's surrounding me
Don't close your eyes or we'll fade away this time
Tak proč se nepotkáme, za tou starou školou
Vyplýtváme víkend, s ohledem na to, jak
Bezstarostní jsme byli,to krásné šílenství
Obklopuje mě lhostejnost
Nezavírej oči nebo se vytratíme
And we'll never get back what we
Gave away, when we still have that fire in our eyes
Don't believe everything happiness says
Nothings as real as our old reckless ways
When we drink by the fires
The burning car tires
Bad girls and good liars
The dreams we'd conspire
The days we went crazy
The nights wild and hazy
Man how in the hell did we get here?
A nikdy nedostaneme zpět to, co
Jsme rozdali, když stále máme ten oheň v očích
Nevěř všemu, čemu se říká štěstí
Nic není tak opravdové, jako naše staré bezstarostné způsoby
Když pijeme u ohně
Hořících pneumatik
Špatné holky a dobří lháři
Sny, které jsme vytvořili
Ty dny, co jsme se zbláznili
Ty divoké a zamlžené noci
Člověče, jak jsme se sem sakra dostali?
So why don't you meet me, down behind the old school
We'll waste away the weekend, with perfect regard for how
Cavalier we used to be, that beautiful insanity
The apathy's surrounding me
Don't close your eyes or we'll fade away
Tak proč se nepotkáme, za tou starou školou
Vyplýtváme víkend, s ohledem na to, jak
Bezstarostní jsme byli,to krásné šílenství
Obklopuje mě lhostejnost
Nezavírej oči nebo se vytratíme
Why don't you meet me, down behind the old school
We'll waste away the weekend, with perfect regard for how
Cavalier we used to be, that beautiful insanity
The apathy's surrounding me
Don't close your eyes or we'll fade away
Tak proč se nepotkáme, za tou starou školou
Vyplýtváme víkend, s ohledem na to, jak
Bezstarostní jsme byli,to krásné šílenství
Obklopuje mě lhostejnost
Nezavírej oči nebo se vytratíme

Text přidala danulka

Video přidala PuFiiiNkA

Překlad přidala hejhulla

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Famous Last Words

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.