Kecárna Playlisty
Reklama

Thoughts And Prayers - text, překlad

playlist Playlist
This burden
They are the scourge of mankind
Fear is their profit
Tohle břemeno
Jsou pohromami lidstva
Strach je jejich zisk
And they will never rest
Producing sorrow and distress
Incitement of
A monstrous industry
A nikdy nespočinou
Produkují smutek a trápení
Podněcují
Monstrózní průmysl
This is the time to act
Just cut your idle talk
Je na čase jednat
Prostě přerušit váš nečinný hovor
We're getting nowhere fast
Just cut your idle talk
Někam se dostáváme rychle
Prostě přerušit váš nečinný hovor
Ruthless accessories
Preaching dogma from the past
Decades of stagnation
But this order will not last
This is the time to act
Bezohledné příslušenství
Kázání dogmat z minulosti
Desetiletí stagnace
Ale tento řád nepotrvá
Je čas jednat
But you send thoughts and prayers
Yet we will never rest
You ache for prudent leaders
But there are none
Declare your silent surrender
Thy will be done
Ale posíláte myšlenky a modlitby
Přesto nikdy nespočineme
Toužíte po opatrných vůdcích
Ale žádní tu nejsou
Vyhlaste svou tichou kapitulaci
Vaše vůle je naplněná
Inhuman policies
Serving their crime-fueled companies
A well known syndicate
But no regime is built to last
Nelidské politiky
Servírující své zločinecké společnosti
Dobře známý syndikát
Ale žádný režim není budován tak, aby vydržel
Numbered days
Embrace all coming tragedies
Očíslované dny
Obejměte všechny tragédie
Your fall from grace
Just drifting, you're sinking
Descending from your decadence
Why should you take the blame
Just lying you're crawling
Before this blood stained shrine
This is the time to act
Váš pád z milosti
Jen odplouvajíc, topíte se
Sestupujete ze své dekády
Proč byste měli převzít vinu
Jen lžete, plazíte se
Před touto krví zbarvenou svatyní
Je čas jednat
But you send thoughts and prayers
Yet we will never rest
You ache for prudent leaders
But there are none
Declare your silent surrender
Thy will be done
Ale posíláte myšlenky a modlitby
Přesto nikdy nespočineme
Toužíte po opatrných vůdcích
Ale žádní tu nejsou
Vyhlaste svou tichou kapitulaci
Vaše vůle je naplněná
And now you dare to tell me
That we shall never mourn again
A teď se mi odvažujete říct
Že už nikdy nebudeme truchlit
We never mourn again Nikdy nebudeme truchlit
And again I hear their hollow sermon
There will never be a compromise
Just empty words, forsaken are the victims
But they will never fall
A znovu slyším jejich dutá kázání
Nikdy nedojde na kompromis
Jen prázdná slova, opuštěny jsou oběti
Ale nikdy nepadnou
We see the signs of time
And we will never rest
You ache for prudent leaders
But they're all gone
We are the final resistance
Vidíme znamení času
A nikdy nespočineme
Toužíte po opatrných vůdcích
Ale všichni jsou pryč
Jsme konečný odpor

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Of Truth And Sacrifice

Reklama

Heaven Shall Burn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.