Playlisty Akce
Reklama

Night Of The Werewolves (Powerwolf Cover) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When I'm crawling through the night
God and Satan by my side
And I'm haunted in the dark
Sacramentum of the wild
Evil born as human child
Seed of wolf and man we are
Když jsem se plazil nocí
Bůh a Satan po mém boku
A já jsem vyděšen tmou
Posvátné divočiny
Zlo se narodilo jako lidské dítě
Sémě vlka a člověka jsme
You are like the dead alive
And you seal the time you die
Hear the call behind the dark
You can hide and start the run
When the seventh night has come
And you realize the mark
Are you taken all alone
Holy Christ in flesh and bone
Pray, the werewolves left the ark
Jste jako mrtví živí
Pečetíte čas kdy zemřete
Slyšte volání za tmy
Můžete se schovat a můžete utéct
Když se sedmé noci čas naplní
A vy si uvědomíte znamení
Jsi přijat úplně sám?
Svatý Kristus v mase a kostech
Modlete se,vlkodlaci opustili archu
See it's not a sermon, they can't call me back
And when the moon is high, we call the pack - we attack!
Podívejte se, to není kázání, nemohou mě zavolat zpět
A když měsíc je vysoko, voláme smečku - my útočíme!
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out alive
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out alive
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven živý
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven živý
Like a rebel in the war
We have seen the night before
And we call the morning star
Are you frightened all the more
You can't hide behind a door
Dead and sanctified you are
Jako rebel ve válce
Viděli jsme noc před tím
A voláme jitřní hvězdu
Jsi tím vším vyděšený?
Nemůžete se schovat za dveřmi
Jste mrtví a posvěcení
See I'm not a sacred victim in despair
And when the fever calls, the pack is there - so beware
Podívejte, nejsem posvátná oběť zoufalství
A když horečka volá, smečka je tu - tak pozor
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out alive
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out alive
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven živý
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven živý
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out alive
This is the night of the werewolves
Run for your life
This is the night
Never get out a-, never get out a-, never get out alive
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven živý
Toto je noc vlkodlaků
Utíkej o život
Toto je ta noc
Nikdy se nedostaneš ven ž-, nikdy se nedostaneš ven ž-, nikdy se nedostaneš ven živý

Text přidal Pennywise

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Powerwolf: Communio Lupatum

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.