Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
These are the final days of your pharisaic unconcern.
So just stand back and witness the fall of modern Babylon!
New empires rose from ashes and they will fall to dust,
Just like these everlasting fortresses will burn,
Believed to be untouchable, invulnerable -
Not taken by an alien army,
But eroded and weakened from within.
By rotten dogma and indifference.
Tohle jsou konečné dny tvého farizejského nezajištění
Tak zůstaň vzadu a sleduj pád moderního Babylonu!
Nové říše vzrůstají z popela a spadnou do prachu
Přesně jako tyto věčné pevnosti budou hořet
Věřil jsi v nedotknutelnost, nezranitelnost -
Neovládnutí cizí armádou
Ale zevnitř erodoval a oslaboval
Shnilým dogmatem a lhostejností
Awake! Probuď se!
Now fools will be your leaders
And these jesters are your only hope?
Drowning in decadence and degeneration,
As inbred modes of thought will degrade all of your cultures.
This elitism has lead you down the darkest path.
Take up the baton, this is not the time for declining battles,
Never stop disputing, never stop the struggle -
This enemy is wide awake and willing to march way ahead of us!
Teď budou blázni tvými vůdci
A tito šašci jsou tvou jedinou nadějí?
Topíc se v dekadenci a degeneraci
Jako vrozené způsoby myšlení degradují všechny vaše kultury
Toto elitářství vás vedlo nejtemnější cestou
Vezmi si obušek, tohle není čas na klesající bitvy
Nikdy nepřestávej diskutovat, nikdy nepřestaň bojovat -
Tenhle nepřítel je vzhůru a je ochoten pochodovat přímo na nás!
They all preach harmony,
But they just promote surrender.
And their poisoned peace will suffocate!
As liars rise to speak,
Yes, we shall wander this world
As wolves among sheep.
Všichni kážou harmonii
Ale jen podporují kapitulaci
A jejich otrávený mír se zadusí!
Když lháři promlouvají
Ano, budeme bloudit tímto světem
Jako vlci mezi ovcemi
Yet, they shall not claim these words!
They will not take this mind!
And here I stand, I can do no other!
I come into this unforgiving conflict,
So deep within the darkest abyss.
Excommunicated, expatriated,
But still fighting amidst the heart of blackness.
No longer am I misled by your deceitful hopes,
Embracing the certitude of victory,
The triumph of integrity.
This is my strife, for all eternity.
Přesto si nebudou nárokovat tato slova!
Nevezmou tuto mysl!
A tady stojím, nemůžu udělat nic jiného!
Přicházím do tohoto neodpustitelného konfliktu
Tak hluboko do nejtemnější propasti
Exkomunikován, vypovězen z vlasti
Ale stále bojuju uprostřed srdce temnoty
Už mě nezavádějí tvé klamné naděje
Přijímajíc osvědčení o vítězství
Vítězství integrity
To je můj spor, na celou věčnost
Und wie Motten um das Licht,
So tanzt Du weiter um das Feuer, das die Welt verbrennt,
Stehst lauthals lachend und doch taub und blind
Vor einem unbestechlichen Gericht,
Das Licht von Schatten, das Existenz von Nichtsein trennt.
Dein geschundenes Herz, geknechtet und betrogen
Von falschen Träumen, Verblendung und unsäglicher Vernunft,
Klagt Dich und Deine eitlen Götter endlich an!
A jako můra kolem světla
Takže dál tančíš kolem ohně, který hoří světem
Stůj, hlasitě se smějíc a přesto jsi hluchý a slepý
Před neporušitelným soudem
Světlo od stínu, které odděluje existenci od ne-bytí
Tvé otlučené srdce, zotročené a podváděné
Falešnými sny, klamy a nevyslovenými důvody
Obviňuj sebe a své marné bohy!
Dort steigt kein milder Nebel der Vergessenheit,
Es fällt kein Tuch des Schweigens über all die Zweifel,
All die Lügen!
Denn Dein Wissen siegte niemals über deine Taten,
Du hast verstanden und gesehen, doch niemals aufbegehrt.
Hier triffst Du die Wahrhaftigkeit, erbarmungslos.
Doch auch gerecht und rein.
Ein kalter, klarer Blick in stille Tiefen Deines Seins.
Aus diesem Abgrund starren Dich, hellwach, die Augen aller Deiner Ängste an
Und tausend Stimmen Deiner Feinde verkünden eine hohe Wahrheit,
Die wohl niemals vor in Dein Gewissen drang:
Eure Führer, Eure Farben,
All Eure geliebten Staaten und alles, was Euch heilig ist,
Sind nichts als Treibgut in den ewigen Gezeiten
Von Aufstieg, Herrschaft, Niedergang!
Neexistuje žádná mírná mlha zapomnění
Neexistuje žádná pokrývka ticha nad všemi pochybnostmi
Všechny lži!
Protože tvé znalosti nikdy nevyhrály tvé skutky
Pochopil jsi a viděl, ale nikdy ses nebouřil
Zde se nemilosrdně setkáváš s pravdivostí
Ale také spravedlností a čistotou
Chladný, jasný pohled do klidných hlubin tvého bytí
A tisíc hlasů tvých nepřátel hlásá vysokou pravdu
Což pravděpodobně nikdy neproniklo do tvého vědomí
Tví vůdci, tvé barvy
Všechny tvé milované stavy a vše co je ti posvátné
Ve věčných přílivech nejsou nic jiného než připlavené věci
Od vzestupu, nadvlády, úpadku!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Of Truth And Sacrifice

Reklama

Heaven Shall Burn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.