Playlisty Kecárna
Reklama

The Light In Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My life before You
I was a flame burning down
I was burning out
Můj život před tebou
Byl jsem uhasínající plamen
Byl jsem vyhořený
But You knew me better
For You there was never a doubt
God, since You gave me life
Something was different, I knew it the instant
You put the light in me
Ale znal jsi mě líp
Protože jsi nikdy neměl pochyb
Bože, poněvadž jsi mi dal život
Něco se změnilo, věděl jsem, že v momentě
Vložíš světlo do mě
This path is sure too hard
You are the hope that leads me out of the dark
You let Your love shine down
So that the world could see
You put the light in me
Tato cesta je určitě příliš těžká
Jsi naděje, že vyvede mě ven ze tmy
Necháváš svou lásku zářit dolů
Aby svět mohl vidět
Vkládáš světlo do mě
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
You are the Maker, you tell the sun when yo rise
I'm just a house on a hill
But You make me brighter than all the stars in the sky
Keep me from growing down
Jsi tvůrce, říkáš, kdy má slunce stoupat
Jsem jen dům na kopci
Ale činíš mě jasnější než všechny hvězdy na obloze
Držím se od růstu dolů
'Cause in Your perfection, I'm just a reflection
So pull me closer to You
I catch like a fire and I'll hold You higher
'Cause You put the light in me
Protože ve tvé dokonalosti, jsem jen odraz
Takže se vleču blíže k tobě
Chytím jako oheň a budu se držet tvé výšky
Protože vkládáš světlo do mě
This path is sure too hard
You are the hope that leads me out of the dark
You let Your love shine down
So that the world could see
You put the light in me
Tato cesta je určitě příliš těžká
Jsi naděje, že vyvede mě ven ze tmy
Necháváš svou lásku zářit dolů
Aby svět mohl vidět
Vkládáš světlo do mě
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
I'll raise it high, I'll let it show
From the rooftops down to the streets below
In day and night, You will be known
And all will see
You put the light in me
'Cause You put the light in me
Budu ho zvedat do výšky, nechám ho vidět
Ze střehy dolů do ulic
Ve dne a v noci, budeš vědět
A všichni budou vidět
Vkládáš světlo do mě
Protože vkládáš světlo do mě
This path is sure too hard
You are the hope that leads me out of the dark
You let Your love shine down
So that the world could see
You put the light in me
Tato cesta je určitě příliš těžká
Jsi naděje, že vyvede mě ven ze tmy
Necháváš svou lásku zářit dolů
Aby svět mohl vidět
Vkládáš světlo do mě
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me
The light, You put the light in me...
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě
Světlo, vkládáš světlo do mě...

Text přidala Ruthiee

Text opravil Badmaniak

Video přidala Ruthiee

Překlad přidala TeRMiXs

Překlad opravil Badmaniak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Leaving Eden

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.