Kecárna Playlisty
Reklama

Almost There - text, překlad

playlist Playlist
I’m half a litre deep,
And I haven’t even drowned yet,
I’ve had to cross these lines, but I’m still alive.
I must be doing something right, even if it’s wrong,
I must be doing something right.
Jsem půl litru hluboký,
A to jsem se ještě neutopil,
Já jsem musel překročit tyto hranice, ale jsem stále naživu.
Musím něco udělat správně, i když je to špatně,
Musím něco udělat správně.
And in a moment,
Things can fall apart,
That’s all behind us now.
And in a moment,
Things can fall apart,
This is a distant memory,
It’s in the past.
A v okamžiku,
Se věci mohou rozpadnout,
To je vše za námi.
A v okamžiku,
Se věci mohou rozpadnout,
Toto je vzdálenou vzpomínkou,
Je to minulost.
And you’re the one,
That will save me
From myself,
Keep me by your side,
And don’t let me go.
Don’t let me go.
A ty jsi ten,
kdo mě zachrání
Sám od sebe,
Drž mě u tebe,
A nenech mě jít.
Nenech mě jít.
I’ll take a deep breath,
Realise myself.
I’m almost there.
Udělám hluboký nádech,
Uvědom si sám.
Už jsem skoro tam.
So don’t forget,
Never give in, never give up,
Never give in, never give up,
So don’t forget
Takže nezapomeň,
Nikdy se nevzdávej, nikdy se nevzdávej,
Nikdy se nevzdávej, nikdy se nevzdávej,
Takže nezapomeň,
We all have problems,
We have to overcome,
There is no looking back.
We all have problems,
We have to overcome,
There is nothing in our way,
Keep pushing on.
Všichni máme problémy,
Musíme je překonat,
Není pohledu zpět.
Všichni máme problémy,
Musíme je překonat,
Není nic v cestě,
Pospíchej.
And you’re the one,
That will save me
From myself,
Keep me by your side,
And don’t let me go.
Don’t let me go.
A ty jsi ten,
kdo mě zachrání
Sám od sebe,
drž mě u sebe,
A nenech mě jít.
Nenech mě jít.
I’ll take a deep breath,
Realise myself,
I’m almost there.
Udělám hluboký nádech,
Uvědom si sám,
Už jsem skoro tam.

Text přidala sony3

Video přidala sony3

Překlad přidala Briigit

Je zde něco špatně?
Reklama

Almost There

Reklama

Heart in Hand texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.