Kecárna Playlisty
Reklama

Our July In The Rain - text, překlad

playlist Playlist
Bring me back to holding hands in the rain,
I swear, I'd ease your pain,
Lift you up so, you could finally see,
The love you are to me,
Vezmi mě zpátky do dob, kdy jsme se v dešti drželi za ruce,
Přísahám, ulehčila bych tvou bolest.
Vyzvednu tě nahoru tak, abys konečně mohl vidět,
Lásku, kterou pro mě jsi,
I've had time and I've had change,
I've been broken but
still I can't explain,
Our July...
Měla jsem čas a změnila jsem se
Byla jsem zlomená,
ale stále nemohu vysvětlit,
Náš červenec...
Why'd I have to go
and do you like that?
Thought I'd move on,
then you brought me right back.
Proč jsem musela odejít
a líbilo se ti to?
Myslela jsem, že bych se posunula,
než jsi mě přivedl zpátky.
To the night, you took my kiss away from me,
Took yours too,
then I lost you.
Do noci, kdy sis vzal ode mě polibek
vzal sis i svůj,
pak jsem tě ztratila.
Would you bring me back
to holding hands in the rain,
I swear, I'd ease your pain,
Lift you up so, you could finally see,
the love you are to me.
Vzal bys mě zpátky,
do dob, kdy jsme se v dešti drželi za ruce,
Přísahám, ulehčila bych tvou bolest
Vyzvednu tě nahoru tak, abys mohl konečně vidět,
Lásku, kterou pro mě jsi.
I've had time and I've had change,
I've been broken but
still I can't explain,
Our July in the rain
Měla jsem čas a změnila jsem se
Byla jsem zlomená,
ale stále nemohu vysvětlit,
Náš červenec v dešti
Every part of me is broken now,
I tried to scream, but nothing
came out
Dropped my pride and I refilled my insides,
And it all came pouring out,
Každá část mě je teď zlomená,
Zkoušela jsem se křičet,ale ani hlásek
nevyšel ven.
Upustila jsem svou pýchu a doplnila vnitřnosti,
A tohle všechno se vylilo.
Would you bring me back
to holding hands in the rain,
I swear, I'd ease your pain,
Lift you up so,you could finally see,
the love you are to me.
Vzal bys mě zpátky,
do dob, kdy jsme se v dešti drželi za ruce,
Přísahám, ulehčila bych tvou bolest
Vyzvednu tě nahoru tak, abys mohl konečně vidět,
Lásku, kterou pro mě jsi.
I've had time and I've had change,
I've been broken but
still I can't explain,
Our July in the rain
Měla jsem čas a změnila jsem se
Byla jsem zlomená,
ale stále nemohu vysvětlit,
Náš červenec v dešti
This melody will never speak
all the things that I regret
if I could say anything
My apologies for the way
I ended thigns,
See, I love you
But it scared me,
Tahle melodie nikdy neřekne
všechny věci, kterých lituji,
pokud bych mohla říct cokoliv.
Moje omluvy pro to, jak jsem
ukončovala věci,
Vidíš, miluji tě,
Ale děsí mě to.
(2x) You scared me
Would you please...?
(2x) Děsíš mě
Mohl bys prosím....?
you bring me back
to holding hands in the rain,
I swear, I'd ease your pain,
Lift you up so, you could finally see,
the love you are to me.
Vzít mě zpátky,
do dob, kdy jsme se v dešti drželi za ruce,
Přísahám, ulehčila bych tvou bolest,
Vyzvednu tě nahoru tak, abys mohl konečně vidět,
Lásku, kterou pro mě jsi.
I've had time and I've had change,
I've been broken but
still I can't explain,
Our July...
Měla jsem čas a změnila jsem se
Byla jsem zlomená,
ale stále nemohu vysvětlit,
Náš červenec...
Would you bring me back
to holding hands in the rain,
I swear, I'd ease your pain,
Lift you up so,you could finally see,
the love you are to me.
Vzal bys mě zpátky,
do dob, kdy jsme se v dešti drželi za ruce,
Přísahám, ulehčila bych tvou bolest
Vyzvednu tě nahoru tak, abys mohl konečně vidět,
Lásku, kterou pro mě jsi.
I've had time and I've had change,
I've been broken but
still I can't explain,
Our July...
Měla jsem čas a změnila jsem se
Byla jsem zlomená,
ale stále nemohu vysvětlit,
Náš červenec...

Text přidala Killmie

Text opravila BeatkaS

Video přidala Killmie

Překlad přidala Killmie

Překlad opravila BeatkaS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skip To the Good Part - EP

Reklama

He Is We texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.