Playlisty Akce
Reklama

Picket Fences - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The places I remember are getting worn and withered
My heart's the picket fences and needs a little mending
am I not everything you thought I should be?
Místa, která si pamatuju jsou začínají být obnošený a uschlý
Moje srdce je jako plaňkový plot a potřebuje trochu opravit
Já nejsem tím vším, cos myslela, že jsem?
The faces in the picture are burnt just like the real ones
Our skin is the exposure it's gotten so much older
But am I not everything you thought I should be?
Tváře na obrázcích jsou spáleny, stejně jako ty opravdové
Naše kůže je důkazem, že všechno zestárlo
Ale já nejsem tím vším, cos myslela, že jsem?
This life long competition still reeks of repetition
I've failed at everything I tried to do
my life plays in front of you
And now I've realized there's nothing left for me to hide
I've opened myself enough for the world to see my guts
Tahle soutěž, co trvá celej život, pořád smrdí opakováním
Zklamal jsem ve všem, co jsem zkoušel
Můj život běží před tebou
A teďka jsem si uvědomil, že už tu není nic, co bych skrýval
Otevřel jsem se světu dost na to, aby viděli moje vnitřnosti
Where are you now? and where have you been?
Everything and everyone, Everything and everyone
Must come to an end
Kde jseš teď? A kdes byla?
Všechno a všichni, všechno a všichni
Musí dojít na konec
The children in the school yard have grown so cold and tired
The shift is almost over I'm praying I don't get fired
Life isn't everything I thought it should be
Děti na školním hřišti vyrostli v chladné a unavené
Šichta už mi skoro končí a já sem modlím, aby mě nevyhodili
Život není vším, co jsem myslel, že bude
The bills left on the table will be payed if I was able to
Work a few more hours, my life has grown so sour
Because I'm not everything I thought I could be
Účty zapomenuté na stole se zaplatí, až budu mít čím
Pracovat a trochu víc hodin, nějak mi ztrpknul život
protože nejsem tím vším, co jsem myslel, že budu
This life long competition still reeks of repetition
I've failed at everything I tried to do
my life plays in front of you
And now I've realized there's nothing left for me to hide
I've opened myself enough for the world to see my guts
Tahle soutěž, co trvá celej život, pořád smrdí opakováním
Zklamal jsem ve všem, co jsem zkoušel
Můj život běží před tebou
A teďka jsem si uvědomil, že už tu není nic, co bych skrýval
Otevřel jsem se světu dost na to, aby viděli moje vnitřnosti
Where are you now? and where have you been?
Everything and everyone, Everything and everyone
Must come to an end
Kde jseš teď? A kdes byla?
Všechno a všichni, všechno a všichni
Musí dojít na konec
The places I remember are getting worn and withered
My heart's the picket fences and needs a little mending
am I not everything you thought I should be?
Místa, která si pamatuju jsou začínají být obnošený a uschlý
Moje srdce je jako plaňkový plot a potřebuje trochu opravit
Já nejsem tím vším, cos myslela, že jsem?

Text přidala Essi

Video přidal Pennywise

Překlad přidala MIKI05

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skeletons

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.