Playlisty Kecárna
Reklama

Memories of Misery - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I had a dream last night
When I awoke the sky was on fire
There was a war outside
But on the death of our own desire
History repeats itself
We are a people in need of help
With fragile lives and brittle bones
We all fall down
Dnes v noci jsem měl sen
Když jsem se vzbudil, obloha byla v plamenech
Venku zuřila válka
Ale na smrt našeho vlastního přání
Historie se opakuje
Jsme lidé, kteří potřebují pomoc
S nestálýmii životy a křehkými kostmi
Všichni padáme
My memories of misery
Wont save me from the storm
I lie awake till the sun comes up
And the water breaks on the shore
Moje vzpomínky na trápení
Nechtějí mě zachránit z bouře
Ležím probuzen, dokud slunce nevyjde
A vlny se rozvíjí o břeh
A bond is unbroken
A lot of words are left unspoken
Your left out in the freezing cold
I'll fight for you and streets fight with gold
In our fragile lives with brittle bones
We all fall down
Pouto je nerozbitné
Spousta slov zůstala nevyřčená
Tvůj odchod v mrazivé zimě
Budu za tebe bojovat a ulice bojující se zlatem
V našich neustálých životech s křehkými kostmi
Všichni padáme
My memories of misery
Wont save me from the storm
I lie awake till the sun comes up
And the water breaks on the shore
Moje vzpomínky na trápení
Nechtějí mě zachránit z bouře
Ležím probuzen, dokud slunce nevyjde
A vlny se rozvíjí o břeh
Don't leave me now I'm drowning
And all I have has been lost
These memories of misery
Are all I've got
Neopouštějí mě teď, když se topím
A vše co jsem měl je ztracené
Tyhle vzpomínky na utrpení
Jsou vše co mám
Tomorrow has left me behind
Now I'm stuck in yesterday
Your attic is flowing like wine
From all the choices we make
I know that times no longer on our side
But our skeletons will remain
My darling I wont let this die
And our voices can not be chained
Zítra po sobě zanecháš
Teď jsem uvízl ve včerejšku
Tvoje podkroví voní po víně
Ze všech těch rozhodnutí, které jsme udělali
Vím, že ten čas není kratší
Ale naše kostry setrvají
Miláčku, nechci to nechat zemřít
A naše hlasy nemohou být spoutány
My memories of misery
Wont save me from the storm
I lie awake till the sun comes up
And the water breaks on the shore
Moje vzpomínky na trápení
Nechtějí mě zachránit z bouře
Ležím probuzen, dokud slunce nevyjde
A vlny se rozvíjí o břeh
Don't leave me now I'm drowning
And all I have has been lost
These memories of misery are all I've got
Neopouštěj mě teď, když se topím
A vše co jsem měl, je ztracené
Tyhle vzpomínky na utrpení jsou vše, co mám

Text přidal Alesanko

Video přidal Kulda182

Překlad přidala blackZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Zero

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.