Playlisty Kecárna
Reklama

Robot - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Nine to five or ten to six, up to the city and back to the sticks
You've got to unwind your mind, you've got to unwind your mind
Sit back, switch on, your face has got a twitch on
Your fuses are blown out in a double bind
Air-conditioned, psycho-analysed, you're very nearly human,
You're so well disguised
Robot, Robot, you're a Robot, Robot
Od devíti k pěti nebo od desíti k šesti, do města a zpět k holím
Musíš očistit svou mysl, musíš očisti svou mysl
Posaď se, zapni se, tvůj obličej dostává tiky
Tvoje pojistky zhasli v patové situaci
Klimatizovaný, psycho-analyzovaný, jsi skoro člověk
Jsi velmi dobře maskovaný
Robot, robot, ty jsi robot, robot
You're cool when it's warm, you're cold when it's hot
Your life is recorded on a micro-dot, Robot, Robot
You'd hold the whole world in your metal claws
If it wasn't for the three laws of robotics
Jsi studený když je horko, jsi chladný když je teplo
Tvůj život je zaznamenán v paměti, robot, robot
Držel bys celý svět ve svých ocelových drápech
Kdyby to nebylo proti třem právům robotiky
Automated homunculus, you queue for the paper
You queue for the bus, you're a "good morning" machine
You're a "how are you?" device
Sit back, light up, never put a fight up
Sit there fuming until your face goes green
Air conditioned, and desensitised, you're very nearly human
You're so well disguised
Robot, Robot
Automatizovaný člověk, čekáš ve frontě na papír
Čekáš ve frontě na bus, jsi "dobré ráno" mašina
Jsi "jak se máš?" zařízení
Posaď se, rozsviť se, nikdy se neper
Seď tu rozčilený dokud tvůj obličej nezezelená
Klimatizovaný, psycho-analyzovaný, jsi skoro člověk
Jsi velmi dobře maskovaný
Robot, robot
You're cool when it's warm, you're cold when it's hot
Your life is recorded on a micro-dot, Robot, Robot
You'd hold the whole world in your metal claws
If it wasn't for the three laws of robotics
Jsi studený když je horko, jsi chladný když je teplo
Tvůj život je zaznamenán v paměti, robot, robot
Držel bys celý svět ve svých ocelových drápech
Kdyby to nebylo proti třem právům robotiky
I am a robot
I am your slave
I can not harm you
I can only obey
The Three Laws
Jsem robot
Jsem tvůj otrok
Nemůžu ti ublížit
Mohu jen poslouchat
Tři pravidla

Text přidal philrudd

Text opravil MikeCH

Video přidal philrudd

Překlad přidal MikeCH

Překlad opravil MikeCH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

PXR5

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.