Kecárna Playlisty
Reklama

The Same Son - text, překlad

playlist Playlist
Sisters starving, brothers begging.
Mothers mourning, fathers folding
Sestry hladovějící, bratři žebrání.
Matky smutku, otcové skládací
When I look in the mirror I see:
A boy not a man
the son of a father I refuse to understand
the "brother" of a brother like a wound I neglect
the coward of a sister with the world I forget
the prodigal son, but I am yet to return
from a siege where I take refuge but I want to watch burn
your lover, your companion, your champion, your friend
forever by your side but not in the end
Když se podívám do zrcadla, vidím:
Chlapec není muž
syn otce odmítám rozumět
dále jen "bratr" bratra jako rána I zanedbávání
zbabělec sestry se světem zapomenutí
marnotratný syn, ale já se ještě vrátím
z obležení, kde mám útočiště, ale chci se dívat hořet
váš milenec, váš společník, váš mistr, váš přítel
navždy po svém boku, ale ne na konci
The fortunate son who dwells in the city,
with the poorest of the poor, still, I ask for your pity
Štěstím syn, který bydlí ve městě,
s nejchudší z chudých, ještě, žádám o soucitu
and while there's a man who sleeps on the ice-cold streets
his godsend not in me, but in his cardboard: his sheets
a zatímco tam je člověk, který spí na ulicích ledového
Jeho dar z nebes ne ve mně, ale v jeho kartonu: jeho listy
yet dosud
I still see the same son. Dodnes vidím stejného syna.

Text přidal adamh5

Video přidal adamh5

Překlad přidal MakaRonE

Je zde něco špatně?
Reklama

Songs To Scream At The Sun

Reklama

Have Heart texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.