Playlisty Kecárna
Reklama

The Big Gloom - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sleeping in and out
Of an ice bath
No warmth, no life without
It's too much
Spící uvnitř a venku
Ledové koupele
Žádné teplo, žádný život
Je to příliš
My arms, my legs are wood
Unconscious trees
With roots deep in the ground
We'll all be out
Mé paže a nohy jsou ze dřeva
Bezvědomé stromy
S kořeny hluboko v zemi
Ze které všichni vyjdeme
An ocean ringed with tile
I know that's not your style
But it certainly will be mine
If I can't get this right
Oceán obklopený dlaždicemi
Já vím, není to tvůj styl
Ale určitě bude mým
Jestli to nevezmu správně
So please
Please
Please, release me
A tak prosím
Prosím
Prosím, pusť mě
Oh please
Please
Please, release me
[2x]
Oh prosím
Prosím
Prosím, pusť mě
[2x]
[Instrumental] [Instrumentál]
Can you hear my faintest breath, is it amplified?
The number that I've become will put you inside
I've got a message that I must relay
No, I can't delay it one more day (it's not going well)
It is desperate, can you relate
Can you please, please relate? (I'm not holding up)
Slyšíš můj nejslabší hlas, je dost hlasitý?
Číslo, kterým jsem se stal, tě vtlačí dovnitř
Dostal jsem zprávu, kterou musím předat
Ne, nesmím to odložit další den (Nedaří se dobře)
Je to zoufalé, můžeš to pochopit
Můžeš to prosím, prosím chápat? (Nezvedám se)
I am trapped
I'm stuck here on this bathroom floor
And I don't have much more hope or pride
No air, no food (but I'm sure that I'm still alive..)
Jsem uvězněný
Jsem zaseknutý na této koupelnové podlaze
A nemám o moc víc naděje nebo hrdosti
Žádný vzduch, žádné jídlo (Ale jsem si jistý, že stále žiji..)
Just open your eyes, your dead ones (all ashes on the floor)
I will never need you more, just open your eyes, your dead ones
Jen otevři své oči, ty mrtvé (Všechen prach na zemi)
Nikdy už je nebudu potřebovat, jen otevři své oči, ty mrtvé

Text přidala DoubleBread

Video přidala DoubleBread

Překlad přidala DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voids

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.