Playlisty Kecárna
Reklama

Earthmover - text, překlad

playlist Playlist
Carved out of stone
Earth, blood and bone
They knock the mountains down
The earth's grating sounds
Vytesaní z kamene,
země, krve a kostí,
zkopávají hory dolu,
Země vrže zvuky.
They soothe the great machines
That yearn desperately
Just to lay them down
Within her gaping mouth
Konejší ty velké stroje,
které zoufale touží
položit se
do jejích zívajících úst.
More than a symbol
More than I bargained for
More than a symbol
More than I bargained for
Víc než jen znamení,
víc, než co jsem smlouval.
Víc než jen znamení,
víc, než co jsem smlouval.
They wander ridges high
Between the earth and sky
Like spikes upon a crown
We wear upon our brow
Bloudí vysoko v hřebenech,
mezi nebem a zemí,
jako hroty korun,
které nosíme nad obočím.
And want is not a need
Reserved for human beings
It's fingers on your throat
Is pain that all things know
A chtíč není potřeba
rezervovaná pro lidské bytosti.
Jsou to prsty na tvém hrdle,
je to bolest, co všechny věci znají.
Ooh,
More than a symbol
More than I bargained for
More than a symbol
More than I bargained for
Ooh,
víc než jen znamení,
víc, než co jsem smlouval.
Víc než jen znamení,
víc, než co jsem smlouval.
[Vocals and instrumental] [Vokály a instrumentál]
An army of the golems is stalking, now
The heart's lands, eating all reality
Producing only dust and sand
Nothing hurts them
Nothing gets under their stone skin
Armáda golemů pronásleduje
pevniny srdcí, požírajíc všechnu realitu,
produkujíc jen prach a písek.
Nic je neničí,
nic se nedostane pod jejich kamennou kůži.
And when their earthern mouths will open up
Just what words will come out? But:
"We wish we were dead."
A až se jejich hliněná ústa otevřou,
co budou slova, která vyjdou ven?
"Přáli bychom si, abychom byli mrtví."
[instrumental] [Instrumentál]

Text přidala DoubleBread

Text opravila DoubleBread

Videa přidala DoubleBread

Překlad přidala DoubleBread

Překlad opravila DoubleBread

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Voids

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.