Playlisty Akce
Reklama

I Live For Love - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I live for her
With every breath
Ever since she first entered my heart
I don't remember where or when
Nothing can stop what love has started
There is a voice within my soul
There is a part that makes me whole
I live for her now and forever
Žiju pro ni
s každým nádechem,
od té doby, co vtrhla do mého srdce.
Nepamatuji si kde nebo kdy.
Nic nezastaví, co láska začala.
Je tu hlas v mé duši,
je tu čas, který mě tvoří.
Žiju pro ni teď a navždy.
I live for him you know I do
No reason of rhyme for being jealous
There is a part of me and you
There is a light that shines within us
Beyond the moon beyond the sun
Love is a part of everyone
For all the lost and lonely - I live for him
Žiju pro něho, víš, že ano.
Žádný důvod být žárlivý.
Je tu část mě a tebe.
Je tu světlo, které září uvnitř nás,
za měsícem, za sluncem.
Láska je část každého,
pro všechnu ztrátu a samotu - žiju pro něho.
She's the music of the sunshine
He's the rhythm of the rain
Melting violins that fly on the wings of an angel
Yes I live for her
Ona je hudba sluneční záře.
On je rytmus deště.
Tání houslí, které letí na křídlech andělů,
ano žiju pro ni.
I live for him he makes me feel
Sometimes sweet and sometimes fire
Love can bruise and love can heal
Love is the milk of my desire
I live for her you know I do
When I'm away I suffer too
But at least she makes me feel I'm alive
Žiju pro něho, jak se s ním cítím,
občas sladce, občas oheň.
Láska může pohmoždit a láska můžu léčit.
Láska je mléko mého osudu.
Žiju pro ni, víš, že ano.
Když jsem pryč také trpím,
ale ještě, díky ní se cítím živý.
And I just can't live without him
In every lonely hotel room
He can give me so much pleasure
Beyond the sun beyond the moon
She can fill me with the saddest emotions
Give voice to the madness
Nemůžu žít bez něho
v každém osamělém hotelovém pokoji.
Dává mi tolik potěšení,
za sluncem, za měsícem.
Ona mě může naplnit nejsmutnějšími emocemi,
dát hlas šílenství.
I live for her and nothing else
What can I do can't help myself
How many people can say as I do
I live for her - I live for him
With my back against the wall
I live for him out on the edge
When tomorrow starts to fall
I live for him and nothing else
Žiji pro ni a nic jiného.
Co mám dělat, nemůžu si pomoci.
Kolik lidí může říct, co mám dělat?
Žiju pro ni - žiju pro něho,
se zády ke zdi.
Žiju pro něj až na okraj,
když zítřek začne padat.
Žiju pro něho a nic jiného.
Everyday there is a battle that rages
The conquest will always be love
Každý den je tu boj, který zuří.
Dobytí bude vždy láska.
I live for her right here and now
No exit sign no other way out
She is the music of my soul
She is the child that lives within us
I live for him because he gives
Beauty and grace to every breath
If there's another life to live
I'd give it to him
Žiju tu pro ni tady a teď.
Žádný známka výstupu, jiná cesta pryč.
Ona je hudba mé duše.
Ona je dítě, která žije v nás.
Žiju pro něho, protože dává
krásu a milost každému nádechu.
Pokud je tu jiný život,
dám mu ho.
I live for him - she is the music of the night
I love for him - she is the music of my life
I live for him
Žiju pro něho - ona je hudba noci.
Miluji pro něho - ona je hudba mého života.
Žiju pro něho.
Yes, I love for her - I live for love Ano miluji pro ni - Žiji pro lásku.

Text přidala Lenin606

Video přidala Lenin606

Překlad přidala Lenin606

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hooked On Feeling

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.