Playlisty Akce
Reklama

Freedom For The World - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Freedom for you and me]Svoboda pro tebe a mě.
Look at the madness
The faces of sadness
The people who try to survive
Why is it so, the children are wondering why
Podívej se na šílenství.
Tváře smutku.
Lidé, co se snažili zachránit.
Proč je to tak, děti se zajímají proč?
We've broken the promise
The truth is upon us
Somehow we're living a lie
And why don't we start
The start being smart, you and I
Zlomili jsme slib.
Pravda je na nás.
Nějak žijeme ve lži
a proč jsme nezačali?
Začít chytře, ty a já.
Just look around, what do you see
Is this the way we want it to be
I can't believe the way we carry on, are we wrong
Everybody all over the world
We've got to get along
If we don't get together, we'll be gone
Rozhlédni se, co vidíš?
Je tohle cesta, kterou chceme?
Nemůžu uvěřit, jak pokračujeme, jsme
špatní.
Každý na celém světě.
Musíme jít podél.
Pokud nepůjdeme společně, zmizíme.
Talking 'bout freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Povídání o svobodě.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
I said freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Řekl jsem svoboda.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Got to have freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Mít svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Look at tomorrow
Think of the sorrow
Think of price we'll pay
Look to your heart
And love will lead the way
Dívej se na zítřek.
Přemýšlej o zármutku.
Přemýšlej o cenu, co zaplatíme.
Dívej se do tvého srdce
a láska povede cestu.
People are praying
People are saying
How long can this go on
It just isn't right
To fight for the right to belong
Lidé se modlí.
Lidí říkají,
jak dlouho tohle může jít.
Není správné
bojovat pro právo náležet.
Everybody all over the world
Raise your voices in song
If we don't get together, we'll be gone
Každý na celém světě
zvedne tvůj hlas v písni.
Pokud nepůjdeme společně, zmizíme.
Talking 'bout freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Povídání o svobodě.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
We need freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Potřebujeme svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
We need freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Potřebujeme svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
I said freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Řekl jsem svoboda.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Everybody wants freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Každý chce svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
We got to have some freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Budeme mít svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Everybody needs it for the world
Freedom for you and me
Freedom for the world
Každý to chce pro svět.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
I said freedom
Freedom for you and me
Freedom for the world
Řekl jsem svoboda.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Everybody said you got
You got to have freedom
Freedom for you and me
Každý řekl, že máš,
máš mít svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Freedom for the world
We've got to have it
Freedom for you and me
Svoboda pro svět.
Musíme ji mít.
Svoboda pro tebe a mě.
Freedom for the world
For you and me
And freedom for the world
Svoboda pro svět.
Musíme ji mít.
Svoboda pro svět.
Everybody wants it
Freedom for you and me
Freedom for the world
Každý chce svobodu.
Svoboda pro tebe a mě.
Svoboda pro svět.
Talking 'bout freedom for the world
Freedom for you and me
Mluvit o svobodě pro svět.
Svoboda pro tebe a mě.

Text přidala JacksonGirl5

Video přidala JacksonGirl5

Překlad přidala Lenin606

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Greatest Hits

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.