Playlisty Kecárna
Reklama

Gossip Girl - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I heard that they secretly date
But like, nobody likes him
So they're taking a break
Well… my guess is probably know
But she changes boys
Like she changes her clothes
I heard that it's what we predict
She couldn't go to the party
Every time you come around and gossip girl
Slyšela jsem, že se tajně setkávají
Ale jako, nikdo ho nemá rád
Takže mají přestávku
No ... můj odhad je pravděpodobně znát
Ale ona mění chlapce
Jako by si změnila oblečení
Slyšel jsem, že to předpovídáme
Nemohla jít na večírek
Pokaždé, když přijdeš kolem sebe a pomlouváš dívku

Cause her parents are strict
I'mma say it but you can't tell
I heard his brother got in trouble
And her momma's in jail

Protože její rodiče jsou přísní
Já to říkám, ale nemůžete to říct
Slyšel jsem, že se jeho bratr dostal do potíží
A její máma je ve vězení
Shhhh
These aren't my words
People say it's not true
But that ain't what I heard
Shhhh
Can you keep a secret
I got all the scoop
But you better not repeat this
Shhhh
To nejsou moje slova
Lidé říkají, že to není pravda
Ale to není to, co jsem slyšel
Shhhh
Dokážeš udržet tajemství
Mám všechno
Ale radši to neopakujte
Ohh - Did you hear
Bout the recent rumor let me whisper in your ear like
Ohh - Get a load of this
You will not believe all the dirt I got to dish like
Ohh - Girl I gotta know
Gotta get the gossip when we talking on the phone like
Ohh - Buzzin round the world
I don't wanna be wanna be
Be a gossip girl
Ohh - Slyšel jsi
Za nedávnou pověst mi nechte šeptat do ucha
Ohh - Zažij tohle
Nebudeš věřit všem špínám, které mám jíst jako
Ohh - Dívka, musím to vědět
Musím dostat klepy, když mluvíme po telefonu
Ohh - Buzzin po celém světě
Nechci být chtěl být
Buď drby
Don't gossip girl
I don't wanna hang around a gossip girl
Cause that's toxic girl
Every time you come around and gossip girl
Neříkejte dívku
Nechci pobavit drby dívky
Protože je to toxická dívka
Pokaždé, když přijdeš kolem sebe a pomlouváš dívku
Tell me what you know
I won't repeat
I keep my mouth wide shut
Ears to the street
I heard a rumor ‘bout you, tell me that ain't so
Now there's a couple little things
Yo might like to know
So gimme da gossip
The good stuff - the scoop on these females
The rumors, the stories
Don't spare me those details
I gotta fill you in on all the topics
Stop it! go ‘head and drop it
I don't wanna gossip
Řekni mi, co víš
Nebudu se opakovat
Držel jsem ústa široce zavřený
Uši do ulice
Slyšel jsem o tom, že se ti povídáš, řekni mi, že tomu tak není
Nyní je pár malých věcí
Možná budete chtít vědět
Takže nám řekni klepy
Dobrá věc - kopeček na tyto ženy
Zvěsti, příběhy
Nezůstávej mi ty detaily
Musím vás naplnit všemi tématy
Přestaň! jděte do hlavy a pusťte ho
Nechci klepy
Shhhh
These aren't my words
People say it's not true
But that ain't what I heard
Shhhh
Can you keep a secret
I got all the scoop
But you better not repeat this
Shhhh
To nejsou moje slova
Lidé říkají, že to není pravda
Ale to není to, co jsem slyšel
Shhhh
Dokážeš udržet tajemství
Mám všechno
Ale radši to neopakujte
Ohh - Did you hear
Bout the recent rumor let me whisper in your ear like
Ohh - Get a load of this
You will not believe all the dirt I got to dish like
Ohh - Girl I gotta know
Gotta get the gossip when we talking on the phone like
Ohh - Buzzin round the world
I don't wanna be wanna be
Be a gossip girl
Ohh - Slyšel jsi
Za nedávnou pověst mi nechte šeptat do ucha
Ohh - Zažij tohle
Nebudeš věřit všem špínám, které mám jíst jako
Ohh - Dívka, musím to vědět
Musím dostat klepy, když mluvíme po telefonu
Ohh - Buzzin po celém světě
Nechci být chtěl být
Buď drby
Don't gossip girl
I don't wanna hang around a gossip girl
Cause that's toxic girl
Every time you come around and gossip girl
Neříkejte dívku
Nechci pobavit drby dívky
Protože je to toxická dívka
Pokaždé, když přijdeš a drby děvče
Aye girl, why you saying my name
Running all around town like it's just a game
But problem with gossip if it ain't true
Is that the next thing you hear may be about You
Ano, děvče, proč říkáš mé jméno
Běží po celém městě, jako by to byla jen hra
Ale problém s drby, pokud to není pravda
Je to další věc, kterou slyšíte o vás
Ohh - Did you hear
Bout the recent rumor let me whisper in your ear like
Ohh - Get a load of this
You will not believe all the dirt I got to dish like
Ohh - Girl I gotta know
Gotta get the gossip when we talking on the phone like
Ohh - Buzzin round the world
I don't wanna be wanna be
Be a gossip girl
Ohh - Slyšel jsi
Za nedávnou pověst mi nechte šeptat do ucha
Ohh - Zažij tohle
Nebudeš věřit všem špínám, které mám jíst jako
Ohh - Dívka, musím to vědět
Musím dostat klepy, když mluvíme po telefonu
Ohh - Buzzin po celém světě
Nechci být chtěl být
Buď drby
Don't gossip girl
I don't wanna hang around a gossip girl
Cause that's toxic girl
Every time you come around and gossip girl
Neříkejte dívku
Nechci pobavit drby dívky
Protože je to toxická dívka
Pokaždé, když přijdeš kolem sebe a pomlouváš dívku

Text přidala Haschakfans

Video přidala reddragon

Překlad přidala kajuska150

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Originals

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.