Kecárna Playlisty
Reklama

7.Judas - text, překlad

playlist Playlist
Like velvet to your touch
I put your name upon my arm
Delicious to my eyes
My bird of paradise
Jako samet na tvůj dotek
Dávám tvé jméno na svou ruku
Lahodná pro mé oči
Můj pták z ráje
I thought that I knew you
I was so happy
You were my lover
And we were gospel
Myslel jsem si, že tě znám
Byl jsem tak šťastný
Byla jsi mou láskou
A byli jsme evangeliem
My substitute for sadness
Like porcelain in pieces
Má náhrada za smutek
Jako porcelán na kousky
I believed in you I bowed down to you
I was the fool I loved you too
And you took me up and you shook me down
You're Judas you're Judas, Judas
Věřil jsem ti, klaněl jsem se ti
Byl jsem hlupák, taky jsem se miloval
A ty jsi mě vzala vysoko a setřásla
Jsi Jidáš, jsi Jidáš, Jidáš
Your apocalypse was mine
My sweet Mary
A tidal wave is coming
Wash away wash away
Tvá apokalypsa byla mou
Má sladká Marie
Přílvová vlna se blíží
Smyje, smyje
We drank of the water
Tripped on the rainbow
I was so happy
Is there a ghost of a chance now
Pili jsme vodu
Tančili na duze
Byl jsem tak šťastný
Teď je tady duch šance
Won't someone talk to me now
I'm porcelain in pieces in pieces
Nikdo se mnou teď nebude mluvit
Jako porcelán na kousky
I believed in you I bowed down to you
I was the fool I loved you too
And you took me up and you shook me down
You're Judas you're Judas my Judas... Judas
Věřil jsem ti, klaněl jsem se ti
Byl jsem hlupák, taky jsem se miloval
A ty jsi mě vzala vysoko a setřásla
Jsi Jidáš, jsi Jidáš, můj Jidáš...Jidáš
Lover I thought I knew you
Say good bye to the old world
Behind the man eyes of a child
I hear I see you well
Lásko myslel jsem, že tě znám
Loučím se starým světem
Za mužem, oči dítěte
Slyším, vidím tě dobře
Would you talk with me
Come and walk with me
Give me a sign
Give me a clue
Mluvila by jsi se mnou
Pojď a jsi se mnou
Dej mi znamení
Dej mi stopu
'Cause I loved you I was the fool
Believe in me believe in me
I'm Judas yeah Judas... Judas
Protože jsem tě miloval, byl jsem hlupák
Věřím v mě, věřím ve mě
Jsem Jidáš, yeh Jidáš...Jidáš
I believed in you I bowed down to you
I was the fool I loved you too
And you took me up and you shook me down
You're Judas you're Judas my Judas
Věřil jsem ti, klaněl jsem se ti
Byl jsem hlupák, taky jsem se miloval
A ty jsi mě vzala vysoko a setřásla
Jsi Jidáš, jsi Jidáš, můj Jidáš...Jidáš

Text přidal Metalheard

Video přidala Monique-_-

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

British Lion

Reklama

Steve Harris texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.