Playlisty Akce
Reklama

The Graves We've Dug - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It happened in December
In the days when things get sad for no reason
Strangers share a drink called loneliness
And this city turns into the coldest place
Then I keep you in mind from time to time
I resist to scream your name out loud
I'm sorry I gave you everything I had
Without making sure you ever desired it...
Přihodilo se to v prosinci
V těch dnech, které jsou smutné bez jakéhokoliv důvodu
Cizinci sdílejí nápoj nazývaný osamělost
A město se změní na nestudenější místo
Poté tě budu v mé mysli přesouvat do minulosti
Odmítnu křičet tvé jméno nahlas
Omlouvám se, že jsem ti dal vše, co jsem měl
Bez ujištění, že si to zasloužíš..
People get tired of being sad, being pushed aside
And then they leave, even though they promised they would not
And it's not as if I did not try, but somewhere between being who you needed
And being who I should become, I became a stranger to us both
Lidé jsou unavení ze smutného bytí, jsou odtažití
A v tu chvíli odchází, i když si slíbili, že neodejdou
A není to, jako by se o to pokusili, ale je to někde mezi existencí, toho co potřebují
A to kým jsem se mohl stát, se mění v cizince pro nás oba
Teach your heart how to cherish the people around you before they depart
You know they surely will, if not by a choice, death steals them away
And you'll have the remains of your life to dwell in regrets
Cause the gallows won't disappear, and for sure the graves won't fill
...and for sure the graves won't fill...
Nauč své srdce jak si užívat lidí kolem sebe předtím než odejdou
Víš, že určitě odejdou, pokud né na základě volby, smrt si je ukradne pryč
A ty budeš muset žít zbytek svého života v lítosti
Protože šibenice nezmizí a s jistotou se hroby nenaplní
.. a jistě se všechny hroby nenaplní...
This is the death of our youths
The requiem to our dreams
Almost thirty summers passed
And dropped down on me like fallen leaves
No, we didin't even ask for happiness... just a little less pain
Now we sing and drink besides the graves we've dug
Tohle je smrt našeho mladí
Rekviem* pro naše sny
Uplynulo skoro třicet let
A padlo to na mě jako spadané listí
Ne, nikdy jsem nežádali o štěstí...
jenom o trochu méně bolesti
Teď zpíváme a pijeme mezi hroby, které jsme vykopali
Perhaps one day we will meet again
Two stars colliding for another time
Recognizing the pieces of ourselves
We left behind in each other's heart
So search for me in the pitch black night
When the stars hide behind the clouds
And my heart longs for you
Whatever you do... search for me
Snad se jednoho dne znovu setkáme
Dvě hvězdy se znovu srazí v jinou dobu
Rozpoznáme kousky nás samých
Zůstali jsme v srdci každého druhého
Tak mě hledáš v černé noci
A když se hvězdy schovají za mraky
A moje srdce touží po tobě
Cokoliv uděláš... hledej mě
Steal my heart in autumn, where I fall in love by time
We roam the fields together, counting stars and fighting sleep
No, I'm not feeling better yet, it seems I just got used to the words
Cause the gallows won't disappear, and for sure the graves won't ever fill
Ukradni mé srdce na podzim, kdy jsem se do tebe zamiloval
Společně projíždíme polem, počítáme hvězdy a bojujeme se spánkem
Ne, ještě se necítím lépe, zdá se, že jsem si na ty slova zvykl
Protože šibenice nezmizí a s jistotou se hroby nikdy nenaplní
This was the death of our youths
This was the requiem to our dreams
Almost thirty summers passed
And dropped down on me like fallen leaves
No, we didn't even ask for happiness, no, just a little less pain
This is where we sing and drink besides the graves we've dug...
...besides the graves we've dug...
Tohle je smrt našeho mladí
Tohle byl rekviem* pro naše sny
Uplynulo skoro třicet let
A padlo to na mě jako spadané listí
Ne, nikdy jsem nežádali o štěstí...
jenom o trochu méně bolesti
Teď zpíváme a pijeme mezi hroby, které jsme vykopali...
...mezi hroby, které jsme vykopali...

Text přidal vaci66

Video přidal vaci66

Překlad přidala Jennitte

Překlad opravil Teowulf_Snow

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Arson

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.