Playlisty Akce
Reklama

02:19 Am, Psychosis - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This city is a no man's land and I'm in the middle,
still stuck somewhere between last night and disturbing dreams.
Lost in locked up rooms, these walls feel like a casket,
from one moment to the other the dreams become my life.
Tohle město je země nikoho a já jsem uprostřed
Stále uvízlý mezi minulou nocí a znepokojivými sny
Ztracený v uzamčených pokojích, tyhle zdi jsou jako rakev
Od jednoho okamžiku k druhému se sny stávají mým životem
Silent tappings keep creeping up from downstairs,
we're forever lost in Dystopia, but who cares?
All these charging words I could never say to you,
are gone with the years now, but somehow I miss you.
Tiché ťukání se plíží z přízemí
Jsme navždy ztraceni v Dystopii, ale co na tom záleží?
Všechna ta obviňující slova, která jsem ti nikdy nedokázal říct
Jsou teď s roky pryč, ale nějak mi chybíš
Break down the walls, they'll cath you in the rye,
one step further, the void comes closer to the edge.
Burn the bridges down, all the streets led us the wrong way,
following down the road to perdition, what a lonely place.
Strhni zdi, chytí tě v žitě
Jeden další krok, prázdnota přichází blíže k hranici
Spal mosty, všechny ulice nás vedly špatným směrem
Následovaly cestu k záhubě, jak opuštěné místo
With shattered beleifs and hearts in hands,
we're searching for reasons, ways beyond these ruins.
With arms recently raised and gathering wounds,
now we demand our tribute for all these broken dreams.
S roztříštěnou důvěrou a srdci v rukou
Hledáme příčiny, cesty za těmito troskami
S pažemi nedávno pozvednutými a hromadícími se jizvami
Teď vyžadujeme naši úctu za všechny zničené sny
The silence of winter is a deafening noise to my ears,
these nights drag unendingly and shadows grow longer.
I cant' understand this agony, what is it for?
When will I at last find my autumn asylum?
Ticho zimy je pro mé uši ohlušující hluk
Tyhle noci se nekonečně táhnou a stíny se prodlužují
Nerozumím tomuto utrpení, k čemu to je?
Kdy konečně najdu své podzimní útočiště?

Text přidala DennieDen

Video přidal DevilDan

Překlad přidala DarkAngel96

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Harakiri For The Sky

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.