Playlisty Kecárna
Reklama

Fucking Whore - text, překlad

playlist Playlist
Once I met a girl
With face of angel and eye of devil
She wanted more and more
But soon I realize
She's poor whore
Kdysi jsem potkal dívku
S tváří anděla a očima ďábla
Chtěla víc a víc
Ale brzy jsem si uvědomil, že
Je pouhá děvka
I tried to show you different life
And asked you to be my wife
But you didn't come to me anymore
And still work like a whore
Snažil jsem se ti ukázat jiný život
A požádal jsem tě jestli bys nebyla mou ženou
Ale ty už jsi ke mně nikdy nepřišla
A stále pracuješ jako děvka
Fucking whore, fucking whore Zasraná děvka, zasraná děvka
Don't knock my door anymore!
There's shut forever fucking whore!
Neklepej už na mé dveře!
Zavřel jsem je navěky, zasraná děvko!
Your life is just about fun
Do you sometimes think
What have you done
Or will you round again run?
Tvůj život je jen o zábavě
Přemýšlíš někdo
O tom, co udělala
Nebo že bys zase běhala okolo?
I want to touch your soul
But you sell your body
Like a doll
In a shopping mall
Chci se dotknout tvé duše
Ale ty prodáváš tělo
Jako panenka
V nákupním středisku
I want to touch your soul
But you're like a doll
Selling body in a mall
Chci se dotknout tvé duše
Ale ty jsi jako panenka
Prodávající tělo v obchoďáku
All the things you swore
Were only bullshits
Cause your mouth is
Mouth of fucking whore
Všechny věci, které jsi slíbila
Byly jen kecy
Protože tvá pusa je
Pusa zkurvené děvky
Every night and every day
God hears my private pray
If he can stop this awful flood
That you live a life of slut
Každou noc a každý den
Bůh slyší mou soukromou modlitbu
Jestli může zastavit tuto hroznou potopu
Když žiješ život coury

Text přidal MaxCavalera

Text opravil klonojd

Video přidal MaxCavalera

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The Same Rings

Reklama

Hannibal Lecter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.