Playlisty Akce
Reklama

Tormented Heart - text, překlad

Your gentle wishes haunt me
I hear you calling
Each night I try to sleep
Now I'm falling...
Tvoje jemná přání mě nahání.
Slyším, jak mě voláš.
Každou noc, kdy se snažím spát.
A teď padám...
Over water...
Into steam...
Onto futures
That you dream.
Přes vodu...
Do mlhy...
Do budoucnosti,
o které sníš.
Do you know that I hear every thought
That goes throught you.
Every wish when your mind wanders off
your point of view.
Věděl jsi, že slyším každou myšlenku,
která tebou projde?
Každé přání, když se tvoje mysl zatoulá daleko,
od tvého pohledu.
I am listening to you
I hear all that you do...
Naslouchám ti.
Slyším vše, co děláš...
Do you think that I want all your thoughts
To come to me?
All your secrets you've buried inside
Are there to see.
Myslíš si, že chci, aby všechny tvoje myšlenky,
přišli ke mně?
Veškerá tvá tajemství, která jsi pohřbil uvnitř sebe,
jsou zde na shlédnutí.
I am listening to you
I hear only the truth
Naslouchám ti.
Slyším jenom pravdu.
Your fears
Your pleasures
They're in the open
Each night I try to sleep
My mind is taken
Tvoje starosti,
tvoje potěšení
jsou v krajině.
Každou noc, kdy se snažím spát,
moje mysl je unesena.
To the water
Through the steam
Into horrors
That you dream
Do vody...
Přes mlhu...
Do hororů,
které sníš.
Do you know that I hear every thought
Your mind creates
At times we talk and all I hear is how
It's me you hate
Věděl jsi, že slyším každou myšlenku,
kterou tvoje mysl stvoří.
V časech, kdy si povídáme a vše co slyším je jak
ten koho nenávidíš, jsem já.
(3x)
I am listening to you
I hear only the truth
(3x)
Naslouchám ti.
Slyším jenom pravdu.

Text přidala Wrii

Překlad přidala Wrii

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

All the Music!

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.