Playlisty Kecárna
Reklama

These two hands - text, překlad

karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I have only this breath
to keep this moment
at the dawn of today
Mám pouze tento dech
zachovat tuto chvíli
na úsvitu dneška
All the mystery left
is here before me
but can my heart turn away?
Všechny záhady odešly
je tady přede mnou
ale může se mé srdce odvrátit?
I've come too far now... Teď jsem zašla příliš daleko ...
These four walls could never hold me
and these two hands
could never hold me back
I'm just before the open door
and I'm so much more
than these two hands
Tyto čtyři stěny mě nikdy nemohou udržet
a tyto dvě ruce
mě nikdy nemohou držet zpátky
Jsem těsně před otevřením dveří
a jsem tak mnohem více
než tyto dvě ruce
Now the worlds pass away
and I'm left blindly
from the secrets I keep
Nyní světy zesnou
a já jsem slepě odešla
od tajemství, které chovám
I'm no longer afraid
of what might find me
or the fields that i reap
Nebojím se déle
toho, co mě možná najde
nebo polí, které sklízím
I've come too far now... Teď jsem zašla příliš daleko ...
These four walls could never hold me
and these two hands
could never hold me back
I'm just before the open door
and I'm so much more
than these two hands
Tyto čtyři stěny mě nikdy nemohou udržet
a tyto dvě ruce
mě nikdy nemohou držet zpátky
Jsem těsně před otevřením dveří
a jsem tak mnohem více
než tyto dvě ruce
One breath, one step
is keeping me here
I've nothing left
and nothing to fear
Jeden dech, jeden krok
mě tady drží
Nemám nic ponecháno
a nic, čeho se bát
I've come too far now... Teď jsem zašla příliš daleko ...
These four walls could never hold me
and these two hands
could never hold me back
I'm just before the open door
and I'm so much more
than these two hands
Tyto čtyři stěny mě nikdy nemohou udržet
a tyto dvě ruce
mě nikdy nemohou držet zpátky
Jsem těsně před otevřením dveří
a jsem tak mnohem více
než tyto dvě ruce

Text přidala Yasmine007

Video přidala bedasong

Překlad přidala Yasmine007

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Pestle Hana texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.