Kecárna Playlisty
Reklama

Warriors Of Faith - text, překlad

playlist Playlist
They search the desert plains
in the land of no return
To seek out the danger, time to burn
Hledají opuštěné pláně
V zemi kde není návratu
Vyhledávají nebezpečí, čas vzplanout
They are the rightous ones
they´ve come to claim this land
Like warriors under command
Oni jsou ti praví
Přišli si vyžádat tuto zem
Jako válečníci pod vedením
They fight for gold and glory
proclaim the dead man's land
Into the dungeons they must go
to find the answers, left untold
Bojují za zlato a slávu
Vyhlásit zemi mrtvého muže (???)
Do kobek musejí jít
Aby našli odpovědi, zatím nezodpovězené
Under the burning sun
in danger, eye to eye
They all now that someone must die
Pod planoucím sluncem
Z očí do očí nebezpečí
Všichni ví, že někdo musí zemřít
Into the well they´re falling
past immortality
Led by temptation and devotion
rendered deathless by the touch of the sword
Do studny padají
Přes nesmrtelnost
Vedeni pokušením a odhodláním
Učiněni nesmrtelnými dotykem meče
Onwards victory, let us hear your battle cry
the enemies, will renounce or die
Hail the Warriors Of Faith
Kupředu vstříc vítězství, nech nás poslechnout nářek bitvy
Nepřátelé, složí zbraně, nebo zemřou
Sláva Válečníkům Víry
Together they march through the fire
Forever they´re lost in this world
Společně pohodují ohněm
Navždy ztraceni v tomto světě
Into the well they´re falling
past immortality
Led by temptation and devotion
rendered deathless by the touch of the sword
Kupředu vstříc vítězství, nech nás poslechnout nářek bitvy
Nepřátelé, složí zbraně, nebo zemřou
Na věčnost, padnou pod symbol
Vítězství, bojujeme všichni za jednoho
Sláva Válečníkům Víry
Onwards victory, let us hear your battle cry
the enemies, will renounce or die
Eternally, they will fall under the sign
of victory, fighting all for one
Hail the the Warriors Of Faith

Text přidala Raduwa

Video přidal Highlander

Překlad přidal Chlebicek

Je zde něco špatně?
Reklama

Legacy of Kings

Reklama

HammerFall texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.