Playlisty Kecárna
Reklama

The Metal Age - text, překlad

playlist Playlist
Icy water on my hands
the roar of thunder everywhere
I close my eyes, I realize
I'm far away from home
in the Twilight Zone, the shadows mourn
Out of the night came the shining ...
the Metal Age
Ledová voda na mých rukou,
Hromobití všude okolo,
Zavírám oči a zjišťuji,
Jsem předaleko od domova,
V zemi soumraku, stíny truchlí,
Z noci přišla záře …
Věk Kovu
Ivory towers conceal my eyes
caught up in a long lost time
Where no one speaks, at liberty,
they guard their destiny
to forge the steel, they will reveal
out of the night came the shining ...
the Metal Age
Slonovinové věže zahalují můj pohled,
Jsem uvězněn v dlouho ztraceném čase,
Kde každý mlčí, ve svobodě,
Stráží svůj osud,
Kout ocel, oni ho odhalí,
Z noci přišla záře …
Věk Kovu
I'm falling into the breach
I'm a stranger in this land, I'm falling
Upadám do nesnází
Jsem cizinec v této zemi, padám.
Standing strong, the brave and the elder
with scars seldom forgotten, above it all
Come with us, offering shelter
from the icy wind that shiver
come with us to the twilight zone, oh yeah
Stojí mocně, stateční a moudří (starší),
S jizvami sotva zapomenutými, přede všemi,
Pojď s námi, nabízí přístřeší,
Před ledovým větrem který mrazí,
Pojď s námi do země soumraku, oh ano!
You're welcome to the Metal Age Jsi vítán ve Věku Kovu
Hear the bell begins to chime
the moonlit skies burst out in flames
The time has come, it must be done,
let the power be unchained
By the force within, let the war begin
Slyš, zvon počal zvonit,
Měsíční nebe propuká v plameny
Přišel čas, musí to být učiněno,
Nech moc osvobodit,
Silou uvnitř, nech válku vzplanout,
Z noci přišla záře …
Out of the night came the shining ...
the Metal Age
Věk Kovu

Text přidala Raduwa

Text opravil WarpfireW

Překlad přidal Chlebicek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glory to the Brave

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.