Kecárna Playlisty
Reklama

The Fallen One - text, překlad

playlist Playlist
I saw your face in the morning sun
Oh, I thought you were there
I heard your voice as the wind passed me by
Silently, whispering my name
Spatřil jsem tvou tvář v ranním slunci
Oh, Myslel jsem že jsi tam byla
Slyšel jsem tvůj hlas, když vítr plynul kolem mě
Tiše, šeptající mé jméno
So many things that I wanted to say
Forever left untold
I still remember the tears that you shed
Over someone else
Tolik věcí které jsem chtěl říct
Navždy zůstanou nevyřčeny
Stále si pamatuji slzy které jsi ronila
Pro někoho jiného
Our love could never die
All I can do is cry
Save a little prayer for the fallen one
Naše láska neměla nikdy zemřít
Vše co mohu dělat je naříkat
Ušetřte malou modlitbu pro padlého
There is a light down at memory lane
Slowly fading away
Still holding on to the dreams torn apart
I will follow my heart
Je tu světlo, dole na cestičce vzpomínek
pomalu blednoucí
Stále se držím snů rozervaných na kusy
Budu následovat své srdce
Our love could never die
All I can do is cry
Save a little prayer for the fallen one
Naše láska neměla nikdy zemřít
Vše co mohu dělat je naříkat
Ušetřte malou modlitbu pro padlého
Still on my own, chasing the sun
Of a time long ago
The shade in my heart, tearing apart
Everything that I long for
Still on my own, chasing the sun
Of a time long ago
The shade in my heart, tearing apart
Everything that I long for
Stále sám, stíhající slunce
Už hodně dlouhou dobu
Stín v mém srdci, plačící část
Vše po čem toužím
Stále sám, stíhající slunce
Už hodně dlouhou dobu
Stín v mém srdci, se trhá
Vše po čem toužím
I saw your face in the morning sun
Oh, I thought you were there
I heard your voice as the wind passed me by
Whispering my name
Spatřil jsem tvou tvář v ranním slunci
Oh, Myslel jsem že jsi tam byla
Slyšel jsem tvůj hlas, když vítr plynul kolem mě
Šeptající mé jméno
Our love could never die
All I can do is cry
Save a little prayer for the fallen one
Naše láska neměla nikdy zemřít
Vše co mohu dělat je naříkat
Ušetřte malou modlitbu pro padlého

Text přidala Raduwa

Video přidala beauty

Překlad přidal čolek

Překlad opravil Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama

Legacy of Kings

Reklama

HammerFall texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.