Playlisty Kecárna
Reklama

The Dragon Lies Bleeding - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Ride through the valley in thunder and rain
the battle is raging, redeem this domain
The Castle of Eden lies silent above
darkness surrounded us, away we must go
Jízda skrz údolí v hromu a dešti,
Bitva zuří, spaste tyto državy,
Hrad Eden leží tiše nad námi,
Temnota nás obklopila musíme odejít,
I look through the eyes of the world
I see there's a Stranger among us.
Awaiting a sign from above
to conquer the power and the glory
Hledím očima světa,
Vidím mezi námi cizince,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,
Enter the battle, our will to enchain
bringing us forward, defeating the pain
into the meeting with swords made of steel
we're standing together the secret reveals
Vstupme do boje, naše vůle spoutat,
Nese nás kupředu, poráží bolest,
Na setkání s meči z ocele,
Stojíme při sobě, tajemství se odkrývá,
I look through the eyes of the world
I know who's the Stranger among us
Awaiting a sign from above
to conquer the power and glory
Hledím očima světa,
Vím, kdo je cizinec mezi námi,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,
Come across to the Promised Land
close your eyes, I will take your hand
Through the river of steel we'll go
When the dragon lies bleeding
Pojď se mnou do země zaslíbené,
Zavři oči, vezmu tě za ruku,
Půjdeme přes řeku oceli,
Když drak leží v krvi
Come across to the Promised Land
close your eyes, I will take your hand
Through the river of steel we'll go
When the dragon lies bleeding
Pojď se mnou do země zaslíbené,
Zavři oči, vezmu tě za ruku,
Půjdeme přes řeku oceli,
Když drak leží v krvi
Above the glory we'll carry on
now the time has come to return back home
The setting sun illuminates the dead
the battlefield is shining red.
Přes slávu budeme pokračovat,
Přišel čas vrátit se domů,
Zapadající slunce ozařuje mrtvé,
Bitevní pole září rudě,
Silent lies Eden on top of the moor
we're fighting with honor protecting our Lord
The last one survivor lies bleeding. I kneel
into his heart I settle the steel
Tiše leží Eden nad bažinou,
Bojujeme se ctí chráníme našeho Pána,
Poslední přeživší leží v krvi. Klečím,
Do jeho srdce vpravuji ocel.
I look through the eyes of the world
there is no Stranger among us.
we'll march to the end of the world
and search for the power and the glory
Hledím očima světa,
Vidím mezi námi cizince,
Čekajíc na znamení shora,
Aby dobyl moc a slávu,
Come across to the Promised Land -------
close your eyes, I will take your hand------
Through the river of steel we'll go ----------/ 4 X
When the dragon lies bleeding-------------/
Pojď se mnou do země zaslíbené,
Zavři oči, vezmu tě za ruku,
Půjdeme přes řeku oceli,
Když drak leží v krvi

Text přidala Raduwa

Text opravila Angele

Video přidal zahradabla

Překlad přidal Chlebicek

Překlad opravila christiee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glory to the Brave

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.