Playlisty Kecárna
Reklama

Steel Meets Steel - text, překlad

playlist Playlist
Back in 1095, when the call to arms came
we had the red cross sown on
Sent to save the holy land and crush the infidels
with strength from above
Zpět v roce 1095 kdy přišlo volání do zbraně
My měli vztyčený rudý kříž
Posláni spasit svatou zem a rozdrtit bezvěrce
Silou shora
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
On towards victory we march, the guiding star
lead us to the battlefield
There, the heathens were subdued, and in the end
we forced them all to yield or die
Postupujeme vstříc vítězství, provázející hvězda
Nás vede na bitevní pole
Tam, bezvěrci byli potlačeni a nakonec
Přinutili jsme je všechny vzdát se či zemřít
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
In July in '99, the Holy City was stormed and won
Jerusalem was freed, we thanked the lord for our glory
V červenci devadesátém devátém, Svaté Město bylo obleženo a získáno
Jeruzalém byl osvobozen, my děkovali Pánu za naši slávu

Our Glory
Naši slávu
We, the Templars, have survived by honor and pride
and the blessing of the sword
The quest of the war, forever sung
to the sound of steel meets steel
My, Templáři, jsme přežili se ctí a pýchou,
A požehnáním meče
Úděl války, navždy zpíván,
Ke zvuku oceli potkávající ocel
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
STEEL MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
Yeah!! Yeah!!
STEEL MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
MEETS STEEL
OCEL POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
POTKÁVÁ OCEL
Yeah!! Yeah!!
STEEL MEETS STEEL OCEL POTKÁVÁ OCEL

Text přidala Raduwa

Text opravil WarpfireW

Překlad přidal Chlebicek

Překlad opravil Danshej1205

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glory to the Brave

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.