Playlisty Kecárna
Reklama

Last Man Standing - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(I) I am the one (The one)
Who lost control (Control)
But in the end I'll be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který ztratil kontrolu (Kontrolu)
Ale nakonec budu
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who sold his soul (His soul)
Forever gone to be the
Last Man Standing (tall)
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který prodal svou duši (Svou duši)
Navždy určen k tomu být
Poslední stojící muž (veliký)
Glorious
Noble in my mind
Everything a fight to win
Taking all and giving
Whatever my pride would let me
Not backing down, not giving in
I wouldn't lose, I couldn't
Slavný
Vznešený ve své mysli
Vše je boj za vítězství
Brát vše a dávat
Cokoliv mi má hrdost dovolí
Neustupovat, nevzdávat se
Neprohrál bych, nemohl bych
(I) I am the one (The one)
Who lost control (Control)
But in the end I'll be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který ztratil kontrolu (Kontrolu)
Ale nakonec budu
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who sold his soul (His soul)
Forever gone to be the
Last Man Standing (tall)
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který prodal svou duši (Svou duši)
Navždy určen k tomu být
Poslední stojící muž (Zpříma)
I walk alone
With my head held high
Never felt that I belonged
Stand my ground at all costs
Running through life with blindfolds
Just for the right - right to be wrong
Kráčím sám
S hlavou vzpřímenou
Nikdy jsem necítil, že někam patřím
Stojím si za svým za každou cenu
Běžím životem se zavázanýma očima
Jen za právo - právo zmýlit se
Nothing would rule my world but… Nic by nevládlo mému světu, jenže...
(I) I am the one (The one)
Who lost control (Control)
But in the end I'll be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který ztratil kontrolu (Kontrolu)
Ale nakonec budu
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who sold his soul (His soul)
Forever gone to be the
Last Man Standing (tall)
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který prodal svou duši (Svou duši)
Navždy určen k tomu být
Poslední stojící muž (Zpříma)
Nothing would rule my world but… Nic by nevládlo mému světu, jenže...
(I) I am the one (The one)
Who lost control (Control)
But in the end I'll be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který ztratil kontrolu (Kontrolu)
Ale nakonec budu
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who sold his soul (His soul)
Forever gone to be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který prodal svou duši (Svou duši)
Navždy určen k tomu být
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who lost control (Control)
But in the end I'll be the
Last Man Standing
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který ztratil kontrolu (Kontrolu)
Ale nakonec budu
Poslední stojící muž
(I) I am the one (The one)
Who sold his soul (His soul)
Forever gone to be the
Last Man Standing (tall)
(Já) Já jsem ten (Ten)
Který prodal svou duši (Svou duši)
Navždy určen k tomu být
Poslední stojící muž (veliký)
Seeing clearer what I've done
I'd refuse to let things go
I could never once admit I'm wrong
And what do I have to show?
Vidím zřetelněji, co jsem udělal
Odmítám nechat věci plavat
Nikdy bych nemohl připustit, že se mýlím
Co musím ukázat?
Seeing clearer what's at stake
And the things I have to change
I just hope I can, it's not too late
To get a chance to end this pain
Vidím zřetelněji, co je v sázce
A věci, které musím změnit
Jen doufám, že mohu, že není příliš pozdě
Dostat šanci ukončit tuto bolest

Text přidala lucyynka

Text opravil lutorv

Videa přidali youkiki100, blanulkap

Překlad přidal bourak

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Steel Meets Steel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.