Kecárna Playlisty
Reklama

Immortalized - text, překlad

playlist Playlist
Heed the war cry for glory
Hear them calling your name
Hold your ground, show no mercy
For freedom in anger, now maim
Vést válku, plakat pro slávu
Slyšet je volat tvé jméno
Držet svou půdu, neukázat žádné slitování
Pro svobodu v hněvu, teď mrzačit
Another angel is dying - Falling
His entry to heaven denied - Falling
from the skies
Predestined to walk and fend in the
darkness - Fortune
Reveal the gates of hell - Hex,
Immortalized
Další anděl umírá - padá
Přistup do nebe je mu zamítnut - padá
z oblaků
Předurčení, aby chodil a staral se sám o sebe v temnotě - štěstí
Nesmrtelný
The fallen, they walk all among us - Angels
Their broken wings will not bear - Angels in disguise
Eternal dark, in torment anguish - Dawning
Bound to stagger this land - Hex,
Immortal
Padlí, všichni chodí mezi námi - andělé
Jejich rozbitá křídla je neunesou - andělé v přestrojení
Věčná temnota, v mučivém utrpení - úsvit
Nucen potácet se touto zemí - kletba
Nesmortelný
We walk the line, we stand alone eternally Jdeme v řadě, zůstáváme sami na věky
We're cursed to live, we cannot die,
Immortalized
Prokleti k životu, nemůžeme umřít,
nesmrtelní
Time goes by, now the angels
feed the eternal flame
Stand your ground, cursed immortal
The hex is now stuck to your name.
čas plyne, nyní andělé
krmí věčný plamen
Zůstat na své půdě, prokletí nesmrtelní
Kletba se nyní vrývá do tvého jména

Text přidala beauty

Text opravil Michael-M

Video přidala kajlina

Překlad přidal Michael-M

Je zde něco špatně?
Reklama

Infected

Reklama

HammerFall texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.