Playlisty Kecárna
Reklama

Child of the Damned (Warlord cover) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You made me see right past myself, well beyond
my fears, realized I'm synchronized, far beyond my years
I'm so geard unto them, I serve unto their souls
now that I'm addicted, my hunger only grows
Udělal jsi mi to právo minulosti sám, daleko
moje obavy, si uvědomil jsem synchronizovány, daleko za hranicemi mého let
I'm so geard jim jsem sloužit ke své duše
nyní, že jsem závislý, má hlad jen roste
I'm a child of the damned, They follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned
Mám dítě se propadnu, Budou sledovat, kde jsem jít
lanoví na kříži, jako svatý jako děvka
Jsem jen dítě z prokletého
Witches coven, the time has come for those sabbatical
years, revelation is the message, for all in all to hear
Prophets slayed, mankind arrayed into mass submission
evil's here, the lord of hell gives you the proposition
Čarodějnice sabat, nastal čas pro ty, vědecká
letech zjevení je zpráva pro všechny ve všech slyšet
Prophets slayed, lidstvo sešikované do hromadného podání
zlo je zde, pán pekla Vám nabídku
I'm a child of the damned, They follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned
Mám dítě se propadnu, Budou sledovat, kde jsem jít
lanoví na kříži, jako svatý jako děvka
Jsem jen dítě z prokletého
Give away your life goals, your meaning and ambition
it means nothing to you, after all it's superstition
Do not be afraid, the world is near the end
is it better to rule in hell, than it is to serve in heaven?
Rozdat svůj život cíle, smysl a vaše ambice
to znamená, nic se vám po všech je to pověra
Nebojte se, na světě je u konce
Je lepší vládnout v pekle, než je sloužit v nebi?
I'm a child of the damned, They follow where I go
rigging to the cross, as holy as a whore
I'm just a child of the damned
Mám dítě se propadnu, Budou sledovat, kde jsem jít
lanoví na kříži, jako svatý jako děvka
Jsem jen dítě z prokletého

Text přidal Glat

Video přidal Onua

Překlad přidal bourak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Masterpieces

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.