Playlisty Kecárna
Reklama

Blood Bound - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Countdown, descending down to zero
Bursting into flames
Can't you see the coming of a hero
On this enchanting day
Odpočet, klesající k nule
V náhlém vzplanutí
Nevidíš přichod hrdiny
V tento kouzelný den
So stand up and be counted
In the solar glance in the desert sand
No longer the hunted
United we are 'till the day we fall
Tedy povstaňme a buďme sečteni
Ve sluneční zraku v pouštním písku
Nikdy více lovení
Spojeni jsme do dne našeho pádu
A chain unbreakable
Every link is allied to our mighty vow
Řetěz, jež roztrhnout nelze
Každý článek je spojen v naší mocné přísaze
We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound
Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví
Watch out, the heathen's all around us
Always watch you back
We've got a lust for freedom
Whatever they say we know we'll stay
Pozor, kacíři jsou všude kolem nás
Vždy se mějte na pozoru
Máme touhu po svobodě
Ať říkají cokoliv my víme, že vytrváve
We are indestructible
And no matter what happens we will rise above
Jsme nezničitelní
A ať se stane cokoliv povstaneme
We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power that is greater than all
We're Blood Bound
Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc větší než vše
Jsme spojeni krví
Look into my eyes
Tell me what is hidden deep inside
Chains about to break
It's the everlasting freedom for us all
Hleď do mých očí
Řekni, co je hluboko uvnitř skryto
Pouta chystajíc se zpřetrhat
To je věčná svoboda pro nás všechny
Solo: Stefan Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně
We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together
Jsme spojeni krví – míříme na slunce
Stříbřitý měsíc nás vyzvedne vysoko nad zemi
Jsme spojeni krví – sbírajíc hvězdy
Držíme moc společně – spojeni krví
Moc věčně – spojeni krví
We're Blood Bound - We aim for the sun
The luminous moon will take us high over ground
We're Blood Bound - Collecting the stars
We hold a power together - Blood Bound
Power forever - Blood Bound
Power - We're Blood Bound

Text přidala Raduwa

Video přidala Muriel

Překlad přidal Chlebicek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Steel Meets Steel

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.