Kecárna Playlisty
Reklama

Bang Your Head - text, překlad

playlist Playlist
In 1981, the metal struck like thunder
The harmonious noise all linked in one voice
A croon across the nation
V roce 1981, metal udeřil jako hrom
harmonický hluk všechny spojil v jeden hlas
který si broukal napříč národy
My soul was ripped and torn and I couldn't
resist the power
The music I heard, the thunderous words
My gate to liberation
Má duše byla vyrvána a roztrhána a nemohl jsem
se ubránit té síle
Ta hudba kterou jsem slyšel, ta hromová slova
má brána k osvobození
It made us rock it made us lose
our self control
Rockovali jsme, zbavilo nás to
sebekontroly
Bang Your Head - Stand United Zatřeste hlavou - Zůstaňte pospolu
It was the spark, the flame, setting our
hearts on fire
Creating our dreams, our lives
and our means
We're howling' with desire
Byla to jiskra, byl to plamen, který podpálil
naše srdce
vytváříme naše sny, naše životy
a naše způsoby
Vyjeme s touhou
We came to rock we came
to lose our self control
Přišli jsme rockovat
ztratit sebekontrolu
Bang Your Head - Stand United Zatřeste hlavou - Zůstaňte pospolu
The years kept passing by
No wind of change could bring us down
Cuz we are one my friend
We stand together 'til the end
This is our destiny
Our will, our life our honored crown
Our dreams is ours to dream
Our beat's out beat forevermore
Roky stále míjely
žádný vítr změny nás nemohl sestřelit
protože my jsme jeden, můj příteli
my vydržíme spolu až do konce
toto je náš úděl
naše vůle, náš život, naše ctěná koruna
naše sny jsou naše sny
náš úder je pryč, úder navěky
Now, Templars, bang your heads and unite Nyní, Templáři, zatřeste hlavou a sjednoťte
It made us rock it made us roll forever more Přinutilo nás to rockovat, přinutilo nás to rollovat
Bang Your Head - Stand United
Bang Your Head - Stand United
Zatřeste hlavou - Zůstaňte pospolu
Zatřeste hlavou - Zůstaňte pospolu
Bang Your Head! Zatřeste hlavou!

Text přidala beauty

Text opravil Highlander

Video přidala Lioness

Překlad přidal kkovikk

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama

Infected

Reklama

HammerFall texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.