Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The World Was Wide Enough - text, překlad

playlist

[MALE COMPANY]
One two three four

[FULL COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND BURR)]
Five six seven eight nine—

[BURR]
There are ten things you need to know

[COMPANY]
Number one!

[BURR]
We rowed across the Hudson at dawn
My friend, William P. Van Ness signed on as my—

[BURR AND COMPANY]
Number two!

[BURR]
Hamilton arrived with his crew:
Nathaniel Pendleton and a doctor that he knew

[COMPANY]
Number three!

[BURR]
I watched Hamilton examine the terrain
I wish I could tell you what was happ’ning in his brain
This man has poisoned my political pursuits!

[COMPANY]
Most disputes die and no one shoots!
Number four!

[BURR]
Hamilton drew first position
Looking, to the world, like a man on a mission
This is a soldier with a marksman’s ability
The doctor turned around so he could have deniability

COMPANY
Five!

BURR
Now I didn’t know this at the time
But we were—

[BURR AND PHILIP]
Near the same spot
Your son died, is that
Why— [HAMILTON]
Near the same spot
My son died, is that
Why—

[COMPANY]
Six!

[BURR]
He examined his gun with such rigor?
I watched as he methodically fiddled with the trigger

[COMPANY]
Seven!

[BURR]
Confession time? Here’s what I got:
My fellow soldiers’ll tell you I’m a terrible shot

[COMPANY]
Number eight!

[BURR/HAMILTON/ENSEMBLE MEN]
Your last chance to negotiate
Send in your seconds, see if they can set the record straight

[BURR]
They won’t teach you this in your classes
But look it up, Hamilton was wearing his glasses
Why? If not to take deadly aim?
It’s him or me, the world will never be the same
I had only one thought before the slaughter:
This man will not make an orphan of my daughter

[COMPANY]
Number nine!

[BURR]
Look him in the eye, aim no higher
Summon all the courage you require
Then count:

[COMPANY]
One two three four five six seven eight nine
Number ten paces! Fire!—

[HAMILTON]
I imagine death so much it feels more like a memory
Is this where it gets me, on my feet, sev’ral feet ahead of me?
I see it coming, do I run or fire my gun or let it be?
There is no beat, no melody
Burr, my first friend, my enemy
Maybe the last face I ever see
If I throw away my shot, is this how you’ll remember me?
What if this bullet is my legacy?

Legacy. What is a legacy?
It’s planting seeds in a garden you never get to see
I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me
America, you great unfinished symphony, you sent for me
You let me make a difference
A place where even orphan immigrants
Can leave their fingerprints and rise up
I’m running out of time. I’m running, and my time’s up
Wise up. Eyes up
I catch a glimpse of the other side
Laurens leads a soldiers’ chorus on the other side
My son is on the other side
He’s with my mother on the other side
Washington is watching from the other side

Teach me how to say goodbye

Rise up, rise up, rise up
Eliza

My love, take your time
I’ll see you on the other side
Raise a glass to freedom...

[BURR AND COMPANY]
He aims his pistol at the sky—

[BURR]
Wait!

[BURR]
I strike him right between his ribs
I walk towards him, but I am ushered away
They row him back across the Hudson
I get a drink

[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
I hear wailing in the streets

[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
Somebody tells me, “You’d better hide.”

[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
They say

[BURR AND ANGELICA]
Angelica and Eliza—

[BURR]
Were both at his side when he died
Death doesn’t discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
History obliterates
In every picture it paints
It paints me and all my mistakes
When Alexander aimed
At the sky
He may have been the first one to die
But I’m the one who paid for it

I survived, but I paid for it

Now I’m the villain in your history
I was too young and blind to see...
I should’ve known
I should’ve known
The world was wide enough for both Hamilton and me
The world was wide enough for both Hamilton and me

Text přidala monchinella

Videa přidala monchinella

[MUŽSKÁ SPOLEČNOST]
Raz dva tři čtyři

[PLNÉ OBSAZENÍ (KROMĚ HAMILTONA & BURRA)]
Pět šest sedm osm devět-

[BURR]
Je deset věcí, o kterých musíte vědět

[SPOLEČNOST]
Číslo jedna!

[BURR]
Připlavili jsme se přes řeku Hudson za úsvitu
Můj přítel, William P. Van Ness se upsal k tomu být mým-

[BURR & SPOLEČNOST]
Číslo dva! / Delegátem!

[BURR]
Hamilton přijel se svou partou:
S Nathanielem Pendletonem a doktorem, kterého znal

[SPOLEČNOST]
Číslo tří!

[BURR]
Sledoval jsem Hamiltona, jak prozkoumával terén
Kéž bych vám mohl říct, co se mu odehrávalo v hlavě
Tento muž otrávil veškeré mé politické snahy!

[SPOLEČNOST]
Většina sporů se urovná bez jediného výstřelu
Číslo čtyři!

[BURR]
Hamilton zaujal první pozici
Svět na něj hleděl jako na muže s posláním
Tohle je voják se schopnostmi střelce
Doktor se otočil, aby mohl to mohl vše popřít

[SPOLEČNOST]
Pět!

[BURR]
Tohle jsem tehdy nevěděl, ale byli jsme-

[BURR & PHILIP]
Poblíž toho samého místa,
kde zemřel tvůj syn, snad
Proto- [HAMILTON]
Poblíž toho samého místa,
kde zemřel můj syn, snad
Proto-

[SPOLEČNOST]
Šest!

[BURR]
Se mu tak třásli ruce, když vyšetřoval svou zbraň?
Sledoval jsem, jak si metodicky pohrával se spouští

[SPOLEČNOST]
Sedm!

[BURR]
Čas se vyznat? Povím vám tohle:
Mí spolu vojáci vám poví, že mám příšernou mušku

[SPOLEČNOST]
Číslo osm!

[BURR/HAMILTON/MUŽSKÝ SBOR]
Poslední možnost vyjednávat
Pošlete své delegáty, schválně, jestli to dovedou nastavit na pravou míru...

[BURR]
Tohle vás o hodinách nenaučí
Ale vyhledejte si to, Hamilton si nasadil své brýle
Proč? Když ne porot, aby vpravil smrtelnou ránu?
Je to on nebo já, svět už nikdy nebude jako dřív
Měl jsem jen jednu myšlenku, než to vše začalo:
Tenhle muž neudělá z mé dcery sirotka

[SPOLEČNOST]
Číslo devět!

[BURR]
Podívej se mu do očí, nemiř o nic výš
Seber veškerou kuráž, co je potřeba
Pak odpočítávej:

[SPOLEČNOST]
Raz dva tři čtyři pět šest sedm osm devět
Odpočítejte deset kroků! Pal!-

[HAMILTON]
Představuji si smrt tak často, že mi to přijde spíše jako vzpomínka
Tak tady mě to dostihne, na nohou, pár stop přede mnou?
Vidím, jak se to blíží, mám utéct, vystřelit, nebo to nechat být?
Nezní tu žádný beat, žádná melodie
Burr, můj první přítel, můj nepřítel
Možná poslední tvář, jakou kdy uvidím
Pokud zahodím svůj výstřel, budete si mě takto pamatovat?
Co když je tato kulka mým odkazem?

Odkaz. Co je to odkaz?
Je to zasévání semínek v zahradě, kterou nikdy nespatříte
Napsal jsem pár not na počátku této písně, kterou pro mě někdo zazpívá
Ameriko, ty skvělá nedokončená symfonie, ty jsi pro mě poslala
Nechala jsi mě tu něco změnit
Na místě, kde i osiřelí imigranti
Mohou zanechal své otisky a povstat
Dochází mi čas. Utíkám a můj čas je u konce
Zmoudři. Hlavou vzhůru
Zachytím úlomek z druhé strany
Laurens vede sbor vojáku na druhé straně
Můj syn je na druhé straně
Je na druhé straně spolu s mou matkou
Washington se dívá z druhé strany

Nauč mě, jak se říká sbohem

Povstaňme, Povstaňme, povstaňme
Elizo

Má lásko, dej si načas
Uvidíme se na druhé straně
Připijme si na svobodu...

[BURR & SPOLEČNOST]
Míří svou pistolí na nebe-

[BURR]
Počkat!

[BURR]
Trefil jsem ho přesně mezi žebra
Šel jsem k němu, ale byl jsem odveden pryč
Převezli ho zpět přes Hudson
Šel jsem se napít

[SPOLEČNOST]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
Na ulicích slyším naříkání

[SPOLEČNOST]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
Někdo mi řekl, "Být tebou se schovám."

[SPOLEČNOST]
Aaaah
Aaaah
Aaaah

[BURR]
Říkají, že

[BURR & ANGELICA]
Angelica a Eliza-

[BURR]
Byly obě po jeho boku, když zemřel
Smrt nerozlišuje
mezi hříšníky a svatými
Bere a bere a bere
Historie vše vyhlazuje
A v každém obraze, který namaluje
Mě maluje ve světle všech mých chyb
Když Alexander namířil
K nebi
Sice zemřel jako první
Ale to já za to zaplatil

Přežil jsem, ale zaplatil jsem za to

Teď jsem padouchem ve vašich dějinách
Byl jsem moc mladý a slepý, než abych si všiml...
Měl jsem vědět
Měl jsem vědět
Že svět byl dost široký pro nás oba, Hamiltona a mě
Svět byl dost široký pro nás oba, Hamiltona a mě

Překlad přidala Teri_24

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.