Playlisty Akce
Reklama

The Schuyler Sisters - text, překlad

playlist Playlist
[BURR]
There’s nothing rich folks love more
Than going downtown and slummin’ it with the poor
They pull up in their carriages and gawk
At the students in the common
Just to watch them talk
Take Philip Schuyler: the man is loaded
Uh-oh, but little does he know that
His daughters, Peggy, Angelica, Eliza
Sneak into the city just to watch all the guys at—
[BURR]
Není nic, co by boháči milovali víc
Než chodit do centra a trávit čas s chudinou
Přijedou ve svých kočárech a civí
Na běžné studenty
Jen aby je viděli mluvit
Vemte si Phillipa Schuylera : ten chlap je naložený
O-oh, ale neví o tom že
jeho dcery, Peggy, Angelica, Eliza
se plíží do města jen aby sledovaly všechny ty chlapy
[COMPANY]
Work, work!
[SBOR]
Makat, makat!
[ANGELICA]
Angelica!
[Angelica]
Angelica!
[COMPANY]
Work, work!
[SBOR]
Makat, makat!
[ELIZA]
Eliza!
[ELIZA]
Eliza!
[PEGGY]
And Peggy!
[PEGGY]
A Peggy
[COMPANY]
Work, work!
The Schuyler sisters!
[SBOR]
Makat, makat!
Sestry Schuylerovi
[ANGELICA]
Angelica!
[ANGELICA]
Angelica!
[PEGGY]
Peggy!
[PEGGY]
Peggy!
[ELIZA]
Eliza!
[ELIZA]
Eliza!
[COMPANY]
Work!
[SBOR]
Makat!
[PEGGY]
Daddy said to be home by sundown
[PEGGY]
Tatínek říkal být doma před setměním
[ANGELICA]
Daddy doesn’t need to know
[ANGELICA]
Tatínek to vědět nemusí
[PEGGY]
Daddy said not to go downtown
[PEGGY]
Tatínek říkal nechodit do centra
[ELIZA]
Like I said, you’re free to go
[ELIZA]
Jak jsem řekla, jen klidně běž
[ANGELICA]
But—look around, look around, the
Revolution’s happening in New York
[ANGELICA]
Ale- rozhlédněte se, rozhlédněte se
Revoluce se odehrává v New Yourku
[ELIZA/PEGGY]
New York
[ELIZA/PEGGY]
New York
[COMPANY]
Angelica
[SBOR]
Angelica
[SCHUYLER SISTERS AND COMPANY]
Work!
[SESTRY A SBOR]
Makat!
[PEGGY]
It’s bad enough daddy wants to go to war
[PEGGY]
Je dost zlé, že chce jít tatínek do války
[ELIZA]
People shouting in the square
[ELIZA]
Lidé křičí na náměstí
[PEGGY]
It’s bad enough there’ll be violence on our shore
[PEGGY]
Je dost zlé, že na našem pobřeží propukne násilí
[ANGELICA]
New ideas in the air
[ANGELICA]
Nové nápady ve vzduchu
[ANGELICA AND MALE ENSEMBLE]
Look around, look around—
[ANGELICA A MUŽI]
Rozhlédněte se, rozhlédněte se-
[ELIZA]
Angelica, remind me what we’re looking for…
[ELIZA]
Angelico, připomeň mi, co tu vlastně hledáme...
[ALL MEN]
She’s lookin’ for me!
[MUŽI]
Ona hledá mě!
[ANGELICA]
Eliza, I’m lookin’ for a mind at work
I’m lookin’ for a mind at work!
I’m lookin’ for a mind at work!
Whooaaaaa!
[ANGELICA]
Elizo, hledám muže na práci
Hledám muže na práci!
Hledám muže na práci!
Whooaaaaa!
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
Whooaaaaa!
Work!
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
Whooaaaa!
Makat! [SBOR]
Makat, makat!
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work!
Makat! Makat!
Makat, makat!
[BURR]
Wooh! There’s nothin’ like summer in the city
Someone in a rush next to someone lookin’ pretty
Excuse me, miss, I know it’s not funny
But your perfume smells like your daddy’s got money
Why you slummin’ in the city in your fancy heels
You searchin for an urchin who can give you ideals?
[ANGELICA]
Burr, you disgust me
Makat!
[BURR]
Ah, so you’ve discussed me
I’m a trust fund, baby, you can trust me!
[BURR]
Wooh! Není nic jako léto ve měste
Někdo ve spěchu vedle někoho krásného
Promiňte, slečno, vím, že to není vtipní
Ale váš parfém voní, jakoby měl váš otec peníze
Proč chodíte po městě v těch fajnových podpatkách
Hledáte snad uličníka oplývajícího nápady?
[ANGELICA]
I’ve been reading Common Sense by Thomas Paine
So men say that I’m intense or I’m insane
You want a revolution? I want a revelation
So listen to my declaration:
[ANGELICA]
Burre, znechucuješ mě
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
“We hold these truths to be self-evident
That all men are created equal”
[BURR]
Á, takže jste mě probírali
Jsem důvěryhodný, zlato, mě můžeš věřit!
[ANGELICA]
And when I meet Thomas Jefferson
[ANGELICA]
Četla jsem Selský Rozum od Thomase Paina
Takže muži tvrdí, že jsem buď intenzivní nebo šílená
Ty chceš revoluci? já chci objev!
Tak si poslechni mou deklaraci:
[COMPANY]
Unh!
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
Známe tyhle zřejmé pravdy,
že všichni lidé jsou si rovní
[ANGELICA]
I’m ‘a compel him to include women in the sequel!
[ANGELICA]
A až se setkám s Thomasem Jeffersonem
[WOMEN]
Work!
[SBOR]
Unh!
[ELIZA]
Look around, look around at how
Lucky we are to be alive right now!
[ANGELICA]
Přinutím ho zahrnout ženy do pokračování
[ELIZA/PEGGY]
Look around, look around at how
Lucky we are to be alive right now!
[ŽENY]
Makat!
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
History is happening in Manhattan and we just happen to be
In the greatest city in the world!
[ELIZA]
Rozhlédněte se, rozhlédněte se,
Jaké máme štěstí, že ještě žijeme!
[SCHUYLER SISTERS AND COMPANY]
In the greatest city in the world!
[ELIZA/PEGGY]
Rozhlédněte se, rozhlédněte se,
Jaké máme štěstí, že ještě žijeme!
[ANGELICA]
Cuz I’ve been reading Common Sense by Thomas Paine
So men say that I’m intense or I’m insane
[ELIZA/ANGELICA/PEGGY]
Historie se odehrává na Manhattonu
a my jsme zrovna v nejlepším městě na světě
[ANGELICA]
You want a revolution?
I want a revelation
So listen to my declaration:
[SESTRY A SBOR]
V nejlepším městě na světě
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
We hold these truths to be self evident that all men are created equal
Whoo!
[ELIZA/PEGGY]
Look around, look around
The revolution’s happening in—
[ANGELICA]
Četla jsem Selský Rozum od Thomase Paina
Takže muži tvrdí, že jsem buď intenzivní nebo šílená
[ELIZA/PEGGY]
New York!
In New York!
Ty chceš revoluci? já chci objev!
Tak si poslechni mou deklaraci:
[FEMALE ENSEMBLE]
Look around
Look around
At how lucky we are to be alive right now
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
Známe tyhle zřejmé pravdy,
že všichni lidé jsou si rovní
Whoo [ELIZA/PEGGY]
Rozhlédněte se, rozhlédněte se
[MEN]
Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey!
Revoluce se odehrává v
[WOMEN]
Look around, look around the revolution’s happening
Hey! Hey!
Hey! Hey!
Hey! Hey!
Hey! Hey!
[ELIZA/PEGGY]
New York
[FULL COMPANY]
Look around, look around at how lucky we are to be alive right now!
History is happening in Manhattan and we just happen to be
V New Yorku
[ALL WOMEN]
In the greatest city in the world
[ŽENSKÝ SBOR]
Rozhlédněte se,
rozhlédněte se
[ALL MEN]
In the greatest city—
Jaké máme štěstí, že ještě žijeme [MUŽI]
Hey! Hey! Hey! Hey!
[COMPANY]
In the greatest city in the world!
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
Work, work!
[COMPANY]
Work, work!
Work, work!
Work, work!
[ANGELICA]
Angelica!
[ELIZA]
Eliza!
[PEGGY]
And Peggy!
[ANGELICA/ELIZA/PEGGY]
The Schuyler sisters!
We’re looking for a mind at work!
Hey!
Hey!
[ANGELICA]
Whoa!
In the greatest
City in the world
[ELIZA/PEGGY]
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
In the greatest
City in the world
[COMPANY]
In the greatest city in the world!

Text přidala monchinella

Text opravila monchinella

Videa přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.